Debatt

Delt bosted som hovedregel er et skritt tilbake for barna | Anne Lindboe

  • Anne Lindboe
55ebb06e-1d81-61c6-f3c8-203454ed112f.jpg

Én løsning er ikke best for alle barn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Frode Thuen bommer i sine råd om delt bosted som utgangspunkt i loven.

Utgangspunktet må alltid være den løsningen som er best for det enkelte barn.

De siste to årene har vi i Barneombudet fått over to hundre henvendelser fra barn som mistrives med bostedsordningen foreldrene har valgt for dem.

Noen synes det er utmattende med delt bosted, mens andre savner mer kontakt med far eller mor. Barneombudet er hverken for eller mot delt bosted, men at man tar hensyn til det enkelte barns behov.

Thuen taler for delt bosted, andre mener at ett bosted er det beste. Vi har ingen forskning som viser at én løsning er best for alle barn.

Best for den enkelte

Utgangspunktet må være den ordningen som passer best for det enkelte barnet.

Ifølge Barnekonvensjonens artikkel 3 skal barnets beste være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Dagens barnelov er nøytral. Den trekker ikke frem en løsning som den beste, men gir foreldrene ansvaret for å finne løsningen som er best for deres barn.

Hvis loven sier at delt bosted er utgangspunktet, kan barnet oppleve det som et press

Dagens lov fremmer det enkelte barns rett til å få sitt beste vurdert og tatt hensyn til. Delt bosted som utgangspunkt kan svekke denne retten.

Delt bosted som hovedregel kan innskrenke barnets rett til å bli hørt.

Barnekonvensjonen artikkel 12 gir barnet rett til fritt å uttale seg om saker som angår dem, for eksempel om hvor de skal bo. Barnekomiteen uttaler at «fritt» betyr at barnet kan gi uttrykk for sine synspunkter uten å bli utsatt for press.

Hvis loven sier at delt bosted er utgangspunktet, legger den føringer for hva som er den riktige løsningen, noe barnet kan oppleve som et press.

Tør ikke si fra

En lovendring, slik Thuen støtter, kan gi mindre rom for at barna kan uttrykke hvordan de vil ha det.

Familievernet rapporterer om at konflikter oppstår mellom foreldre fordi barna ikke tør å si fra til begge foreldre om at de ikke ønsker delt bosted lenger.

Barneombudet kan ikke se at det er fremlagt tilstrekkelig med forskning som taler for at likestilt foreldreskap eller foreldrerettferdighet automatisk vil løse problemet med manglende foreldresamarbeid.

En lovendring kan gi mindre rom for at barna kan uttrykke hvordan de vil ha det

Årsakene til at foreldre ikke makter å samarbeide, er mange og svært sammensatte. Regjeringen burde heller satse på individuelt tilpasset hjelp, primært fra familievernet.

Det er også grunn til å sette spørsmålstegn ved om det er riktig at noen barn skal måtte akseptere ordninger som ikke er gode for seg, fordi det foreligger en teoretisk mulighet for at foreldrene deres vil slutte fred med hverandre.


Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mer i debatten:

Dette av barneombudet startet det hele:

Les også

Lytt til barna ved samlivsbrudd!

Frode Thuen svarer:

Les også

Barneombudet tar feil om skilsmissebarn: Mye taler for færre konflikter ved delt bosted

Forfatter og dramatiker Hanne Ramsdal:

Les også

Skilsmissemødrene må slippe fedrene til | Hanne Ramsdal

Mer om foreldrerollen?

Inger-Lise Køltzows:

Les også

  1. En appell til foreldre: Å lære barn å oppføre seg, er enkelt

  2. Blogger Marte Frimand-Anda svarer: Nei, det er ikke alltid like lett å få barna til å oppføre seg

Stort intervju med Frimand-Anda:

Les også

Det denne mammaen gjør, får andre mødre til å steile

Sånn får du selvopptatte barn:

Les også

«En seksåring trenger ikke skryt for å kle på seg om morgenen»

  • _Debatten om fosterreduksjon:
Les også

Jeg er for abort, men jeg er også tvilling. Og norsk lov gir meg bakoversveis

, skriver Amalie Henden (22)._

Tvilling Iver Aastebøl:

Les mer om

  1. Debatt
  2. Foreldre
  3. Skilsmisse
  4. Barneombudet