Debatt

Kort sagt, fredag 6. juli

  • Debattredaksjonen

Aftenposten-kritikk og DAB. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvor er takhøyden blitt av, Aftenposten?

Etter at Aftenposten over fire dager og ti helsider hadde skrevet nye artikler om misbruk av skatteparadiser i forrige uke, sendte jeg et debattinnlegg med kritikk av uthengingen av advokat Olivier Dunant, som ble brukt som gjennomgangsfigur.

Han ble ikke direkte anklaget for straffbare handlinger. Men fordi han i 32 år hadde hatt et ulønnet verv som generalkonsul for Norge i Genève mens han samtidig hadde vært «involvert i driften av» en rekke selskaper i lavskattland, rettet Aftenposten pekefingeren mot ham på en nokså fordømmende måte.

Avisen fant ikke plass til innlegget mitt. Jeg trodde faktisk at det i Aftenposten var stor nok takhøyde til at også lesere som utfordrer avisens egne oppfatninger, kan komme til orde.

Jeg angrep for øvrig ikke avisens fokusering på misbruk av skatteparadiser. Jeg påpekte at den voldsomme eksponeringen av advokat Dunant ikke sto i noe rimelig forhold til at det tydeligvis ikke foreligger bevis for at han har gjort noe ulovlig.

Det er trist at avisen ikke lenger fremstår som den åpne debattarenaen som tidligere redaktør Knut Olav Åmås jobbet som premissgiver for.

Ole Christian Høie, pensjonert advokat, Oslo


Snu om DAB!

Som det fremgår av Joacim Lunds kommentarer i gårsdagens Aftenposten, er det kun er 57 prosent som nå lytter på DAB. En katastrofe med tanke på kostnad forbundet med opprettelse/innføring av DAB, stenging av FM-nettet og beredskap. I tillegg kommer personlige kostnader knyttet til avhending av tidligere FM-radioer og innkjøp av nye apparater.

Det er fullstendig uforståelig at Stortinget til tross for en rekke bekymringsmeldinger lot seg forlede, og at de tar seg til rette og således påfører store kostnader for såkalte «folk flest».

Når skal våre folkevalgte erkjenne at beslutningen om DAB er feil, og SNU?

Reidar Norheim, pensjonist

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. DAB