Debatt

Selvkjørende biler kan gjøre det mulig å ta hele befolkningsveksten innenfor ring 3

  • Floire Nathanael Daub, arkitekt/Partner SPACEGROUP
  • Johan Høgåsen-Hallesby, CTO Urban Infrastructure Partner
  • Geir Nummedal, landskapsarkitekt Asplan Viak AS
  • Anders Myhr, Founding Partner Pure Logic
Den pågående revolusjonen innen mobilitet gjør det mulig å tenke nytt rundt hvordan vi disponerer vei og parkeringsarealet i byen vår, skriver artikkelforfatterne.

Parkeringsareal kan brukes til boliger.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
På samme måte som Spotify har eliminert behovet for å eie CD-plater, vil behovet for privatbil avta i takt med fremveksten av effektive delingsmodeller, skriver artikkelforfatterne.

Tesla annonserte nylig at alle bilene som fra nå av ruller ut fra fabrikken, er utstyrt for å kunne kjøre helt selv.

Selvkjørende biler betyr i praksis at du kan tilkalle bilen med en app når behovet oppstår. Å be bilen om å stå stille på en parkeringsplass når du ikke bruker den, vil virke meningsløst når den selv kan kjøre ut på nye transportoppdrag.

Det betyr at de fleste parkeringsplasser og store veiarealer kan frigjøres til andre formål.

Her ligger den største revolusjonen.

Egoisten i oss

Teknologijournalist Per Kristian Bjørkeng (Aftenposten søndag 23. oktober) er redd autonome biler vil kunne hente frem egoisten i oss og frykter at byene korker seg ytterligere til.

Bjørkeng overser i så måte det største potensialet denne nye teknologien bringer med seg.

Belastningen på veiene vil bli vesentlig mindre som følge av at en brøkdel av dagens bilflåte vil være nok til å dekke transportbehovet, forutsatt at kjøretøyene er i kontinuerlig drift.

I byer verden over står i dag bilene parkert i gjennomsnitt 94 prosent av tiden og okkuperer verdifulle arealer som kunne vært brukt til andre formål.

På samme måte som Spotify

I Oslo er bilene det største hinderet for å bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, gående og syklende. I tillegg kommer 63 prosent av luftforurensingen i Oslo fra veitrafikken.

På samme måte som Spotify har eliminert behovet for å eie CD-plater, vil behovet for privatbil avta i takt med fremveksten av effektive delingsmodeller.

Transportøkonomisk institutt anslår at en delebil kan erstatte ti privatbiler. Economist anslår at 10–15 prosent av dagens bilflåte vil være tilstrekkelig for å dekke transportbehovet dersom alle kjøper transport via delingstjenester.

Tenk på alle parkeringsplasser og veiarealer som kan resirkuleres til andre formål

Når summen av transporttjenester blir tilstrekkelig billig, tilgjengelig og effektivt, vil det å eie egen bil være som å eie hest i dag – kun for de spesielt interesserte, til fritidsbruk utenfor byene.

Tenk da på alle parkeringsplasser og veiarealer som kan resirkuleres til andre formål!

Parkeringsplasser blir boligtomter

Det store utbyggingspotensialet ligger i asfalterte arealer som i dag brukes til transport og lagring av biler, særlig mot sjøen.

Innenfor Ring 1 vil det kunne bygges boliger for ca. 13.500 mennesker på arealer som i dag ligger brakk dersom vi legger Grünerløkka/Frogner-tetthet til grunn.

Gjør vi samme øvelse innenfor Ring 2 og 3, vil overflødig vei, lager og parkeringsarealer kunne resirkuleres til boliger for 358.000 mennesker.

Mulig å tenke nytt

Frem mot 2030 vil ca. 340.000 nye innbyggere komme flyttende til Oslo. Felles for mange er at de vil bo mest mulig sentralt og samtidig ha tilgang til grønne rekreasjonsarealer.

Den pågående revolusjonen innen mobilitet gjør det mulig å tenke nytt rundt hvordan vi disponerer vei og parkeringsarealet i byen vår.

Ikke bare kan de fleste nyinnflyttede ønskes velkommen til å bo innenfor Ring 3. Resultatet blir også en mer urban, konkurransedyktig, mangfoldig, inkluderende og grønnere by.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Teknologi
  2. Befolkningsvekst