Støtte til lovbrudd? | Øystein Trevland

Heldigvis har både politiet og rettsvesenet slått ned på Ubers virksomhet, skriver innleggsforfatteren.

Det er ille at en kommentator i Aftenposten mener hans subjektive ønske om å endre et lovverk, skal legitimere at det nåværende brytes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens kommentator Joacim Lund bommer grovt i sin omtale av Norges Taxiforbunds anmeldelse av 105 Uber-sjåfører og selskapene bak (Aftenposten 5. desember).

Anmeldelsen handler kun om det faktum at Uber og deres sjåfører bryter yrkestransportloven. Det er ille at en kommentator i Aftenposten mener hans subjektive ønske om å endre et lovverk, skal legitimere at det nåværende brytes.

Lund er heller ikke oppdatert på faktum når han hevder at «alle» vil ha like konkurransevilkår.

Uber hevder hardnakket at de ikke driver taxivirksomhet, og krever derfor helt egne regler. Hele påstanden om delingsøkonomi er basert på dette.

Organisert pirattaxi

Påstanden er avslørt. Transportmyndigheter og rettsvesen har konkludert med at Uber driver organisert pirattaxi. Samferdselsdepartementet har også fastslått at løyveordning og behovsprøving skal bestå videre – fordi drosjer er en del av kollektivtilbudet og «har et viktig samfunnsoppdrag», som Regjeringen sier i sin plattform.

Transportmyndigheter og rettsvesen har konkludert med at Uber driver organisert pirattaxi

Lund trekker frem den 15 år gamle skattesvindelen i Oslo, men underslår at det var taksametrene som gjorde at svindelen ble avslørt.

I dag vil han og Uber fjerne taksameteret til fordel for en app, som da ikke har noen fysisk forbindelse til bilens drift. Det er et opplegg for svart arbeid.

Heldigvis har både politiet og rettsvesenet slått ned på Ubers virksomhet. Likevel fortsetter selskapet med å føre nye sjåfører inn i domstolene.


Her kan du lese kommentaren som innlegget er et svar på: Drosjenæringen er ikke verneverdig, og Taxiforbundets dødsangst er ikke et vakkert syn.

På Twitter: @otrevlan

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.