Debatt

Vi har ikke bruk for slike | Ann Kristin Krokan

  • Ann Kristin Krokan, politisk leder, Uloba - Independent Living Norge SA
Ingen vet hvor mange funksjonshemmede barn, unge og voksne som bor i langtidsinstitusjoner i Norge i dag, skriver Ann Kristin Krokan.

Funksjonshemmede tvangsplasseres i institusjoner uten lov og dom.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Norge 2016: Funksjonshemmede tvangsplasseres i institusjoner uten lov og dom. Kommunene driver en utstrakt ryddejobb for å fjerne uønskede individer fra lokalsamfunnene, og private aktører står klare til å oppbevare funksjonshemmede mot raus godtgjørelse. En institusjonsplass koster kommunen minst én million pr. år.
«De satt inne på rommene sine med åpne dører ut til korridoren, de fleste i rullestoler, apatiske, halvnakne, pjuskete og møkkete … All sjenanse, all verdighet var borte. De så ut som de ikke hadde én ting i verden å glede seg til.»

Ann Kristin Krokan, politisk leder, Uloba - Independent Living Norge SA

Assistanse til de fleste gjøremål

Slik beskriver min kollega sitt første møte med en langtidsinstitusjon for funksjonshemmede – i Norge, i 2016. Hit, til lignende steder, eller til sykehjem blir de sendt, funksjonshemmede som har behov for assistanse til de fleste dagligdagse gjøremål – og til å leve et liv. Stå opp, får de hjelp til når det er tid. Spise også, hvis de har oppført seg greit. Dusje – en gang i uken – eller halvåret, it depends … Gå på do, ikke for ofte, og ikke for lenge, og definitivt ikke alltid når det trengs. Og assistanse til å leve et liv? Glem det.

Det ryddes i det stille

Gjennom rettighetsfestingen av Borgerstyrt personlig assistanse, BPA, har vi rett til å velge denne løsningen i stedet for institusjon, men store deler av Kommune-Norge kjemper imot alt de kan – selv om BPA er en lønnsom løsning for kommunene.

I stedet bygger de stadig flere og stadig større institusjoner, der de «samlokaliserer» mennesker de vil ha vekk og ha kontroll på. Annerledesmenneskene de ikke vil ha rekende rundt blant vanlige folk.

Frivillig tvang

For å kunne si at funksjonshemmede bor frivillig i en institusjon, må vedkommende vite at det finnes alternativer. Hvem opplyser funksjonshemmede om at vi har et valg? Hvem forteller at retten til BPA er uavhengig av bosted og boform?
At vi kan bo i vår egen bolig og få etableringslån, bostøtte og andre støtteordninger?
At hvis vi bor i en vanlig leilighet eller hus, så har vi rett til nødvendig assistanse?
Og vet folk flest at kommunene tvinger funksjonshemmede inn i institusjoner?
Hvis du ikke flytter til Kveldsro, kan vi ikke gi deg «forsvarlig pleie» …
Vi har ikke noe tilbud til deg i kommunen, men du har vært så heldig å få plass på Solgløtt …

Vi skjønner at ansvaret for lille Ida sliter på resten av familien. BPA vil vi ikke anbefale, men hun kan få plass på avlastning annenhver uke ...
Ingen vet hvor mange funksjonshemmede barn, unge og voksne som bor i langtidsinstitusjoner i Norge i dag. Få kjenner til de uverdige forholdene de lever under. Familiene deres vet det, for de kjemper en avmektig kamp mot kommunen.
Oppbevaring
For innsatte i norske fengsler er målet at de skal rehabiliteres og komme tilbake til samfunnet som gagns mennesker. Ingen slike tiltak i langtidsinstitusjonene for funksjonshemmede. De skal bare oppbevares til de dør. Samfunnet vårt har ikke bruk for slike ...

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Her finner du Ulobas hjemmeside.

Marianne Knudsen (16) er plassert på avlastingsinstitusjon mot sin vilje. Hun kjemper for at funksjonshemmede med assistansebehov skal få BPA:

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Sykehjem