Blodropp ved bruk av prevensjon og etter koronavaksine: To ulike lidelser

De aller fleste blodproppene ved bruk av hormonell prevensjon rammer et ben, en arm eller lungene. Selv om dette er alvorlig, finnes det god og effektiv behandling.

Stadig flere kvinner velger prevensjon med ingen eller moderat økt risiko for blodpropp, skriver Sigurd Hortemo i Legemiddelverket.
  • Sigurd Hortemo
    Sigurd Hortemo
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Maja Bennin Brataas (19) skriver på Si ;D 18. mars at «forskjellen på hvordan vi reagerer på blodpropp i forbindelse med vaksinasjon og prevensjon, er slående». Vi i Legemiddelverket synes det er bra at dette er en sak som engasjerer unge mennesker.

Det er ingen tvil om at nyheten om en mulig sammenheng mellom koronavaksinen fra AstraZeneca og et svært alvorlig, men sjeldent sykdomsbilde har fått mye oppmerksomhet både hos helsemyndighetene og i mediene. Disse pasientene har ofte blodpropp i vener som leder blodet fra hjernen (sinusvenetrombose), lavt antall blodplater og blødning.

Det er svært vanskelig å behandle slike komplekse symptomer. Så langt er tre av de fem pasientene som var innlagt ved Rikshospitalet, døde. For myndighetene har det vært viktig å få oversikt over hvor hyppig sykdomsbildet opptrer, og forsøke å avklare om det er sammenheng med vaksinen.

Dette er et annet sykdomsbilde enn de blodproppene man ser ved bruk av noen typer prevensjon.

To dødsfall

Vi vet at dersom 10.000 kvinner bruker prevensjon med østrogen, vil mellom 5 og 12 bli rammet av blodpropp hvert år. De aller fleste blodproppene rammer et ben, en arm eller lungene. Selv om dette er alvorlig, finnes det god og effektiv behandling. Heldigvis blir de fleste friske når de får rask behandling, men de siste ti årene er det meldt om to dødsfall etter bruk av hormonell prevensjon.

Blodpropp ved bruk av prevensjon med østrogen og det alvorlige sykdomsbildet vi har sett etter koronavaksinering, er altså to ulike lidelser.

Men selv om lidelsene er ulike, er målet for Legemiddelverket det samme: Vi forsøker å gi tydelig informasjon om effekt og bivirkninger slik at folk kan ta informerte valg. Dette gjelder både for kvinner som skal velge prevensjon, og for dem som skal si ja eller nei til vaksine mot covid-19.

Noen råd

Siden risikoen for blodpropp varierer mellom ulike prevensjonsmidler, har Legemiddelverket råd til kvinner som skal starte med hormonell prevensjon:

  • Vurder langtidsvirkende prevensjon som p-stav eller hormonspiral. Disse gir svært god beskyttelse mot graviditet og gir ikke økt risiko for blodpropp.
  • P-piller uten østrogen er et godt alternativ for mange. De gir litt mer uregelmessige blødninger enn piller med østrogen, men de gir ikke økt risiko for blodpropp.
  • Dersom du ønsker en p-pille med østrogen, bør du velge en variant med østrogen og levonorgestrel, siden disse gir minst økt risiko for blodpropp.

Vi ser at norske kvinner heldigvis tar hensyn til denne informasjonen når de sammen med lege eller helsesykepleier velger prevensjon. Stadig flere velger alternativer med ingen eller moderat økt risiko for blodpropp.