Debatt

Fastlegekrisen kan løses

  • Sattar Ghanemifard
    Sattar Ghanemifard
    Tilsynslege i Vestre Toten kommune
Helsedirektoratet krever gjennomføring av LIS1-tjeneste for å kunne jobbe som fastlege eller i andre spesialiteter, ikke bare som vikarlege uten refusjonsrett. Dette er et stort paradoks, da det er stor mangel på fastleger i Norge, mener innleggsforfatteren.

Jeg har lang erfaring som lege i Norge og i mitt hjemland. Men jeg får avslag, avslag og avslag.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lege i spesialisering del 1 (LIS1) erstattet i 2017 norsk turnustjeneste. LIS1-tjeneste gir nødvendig ballast til nyutdannede leger slik at de kan fungere i alle typer legestillinger.

Nyutdannede leger trenger dette mye mer enn meg.

Jeg er autorisert og godt kvalifisert lege, med fire års arbeidserfaring som lege i Norge, i tillegg til lang erfaring som lege i mitt hjemland.

Men jeg må fortsatt gjennomføre LIS1-tjenesten på nytt i Norge – selv om jeg har gjennomført tilsvarende tjeneste i hjemlandet mitt.

Diskriminering

Jeg har nå søkt om LIS1-stilling mange ganger over en femårsperiode, men fått avslag hver gang. Det oppleves urettferdig og respektløst.

Det er simpelthen ikke mulig at alle søkerne som har fått LIS1-plass i løpet av disse årene, har vært mer kvalifisert enn meg.

Sattar Ghanemifard er tilsynslege i Vestre Toten kommune.

Helsedirektoratet krever gjennomføring av LIS1-tjeneste for å kunne jobbe som fastlege eller i andre spesialiteter, ikke bare som vikarlege uten refusjonsrett.

Dette er et stort paradoks, da det er stor mangel på fastleger i Norge.

Forslag til løsning

Jeg vil oppfordre politikere og helsemyndigheter til å vurdere følgende tiltak:

1: Helsedirektoratet kan fjerne kravet om LIS1-tjeneste for leger som har jobbet flere år som vikar i Norge. Slik kan de legene som i dag kun har vikariater, komme inn i fast stilling.

2: En god løsning på fastlegekrisen vil være om Helsedirektoratet fjerner kravet om LIS1-tjeneste for leger som ansettes i ALIS-stilling.

ALIS er en forkortelse for allmennlege i spesialisering. Det er et prosjekt som går over om lag fem år. Disse legene kan da sikres adekvat oppfølging tilsvarende det LIS1-tjenesten innebærer gjennom ALIS-stillingen. Slik kan man sikre rekruttering til fastlegehjemlene og andre allmennmedisinske oppgaver i kommunene, samtidig som man sørger for et godt faglig innhold i spesialistutdanningen av allmennleger.

3: Kan ikke Helsedirektoratet fravike LIS1-tjeneste som et absolutt nødvendig krav for å spesialisere seg? Holder de fast ved at autoriserte leger som har jobbet flere år som vikarleger i Norge, må gjennomføre LIS1-tjeneste igjen i Norge? Da må de kunne tilby et stort nok antall LIS1-stillinger til alle disse legene.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Diskriminering
  2. Fastlegene