Atomparaplyen er nødvendig for troverdig sikkerhet

  • Kristin Ven Bruusgaard
Søkere til cybertekniker i cyberforsvaret under gjørmeløpet i forbindelse med forsvarets opptak og seleksjon på Sessvollmoen.

Atomparaplyen har gjort det mulig å forsvare deler av alliansen som ellers ikke kan forsvares.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vi kan gjerne ønske oss en verden uten atomvåpen. Men på veien dit må vi ivareta norsk sikkerhet.

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved Nupi skriver at Natos atomparaply ikke er troverdig og derfor ikke nødvendig. Paraplystatene, som Norge, bør heller satse på konvensjonelle våpen og signere den nye forbudstraktaten som forbyr atomvåpen.

På samme måte som klimautfordringen utgjør kjernevåpnene en eksistensiell trussel. Dersom de kunne blitt helt utryddet, ville det vært et gode. Men på veien dit må vi sørge for norsk sikkerhet. De som mener Norge bør slutte seg til forbudet, må forklare hvordan vår sikkerhet kan ivaretas i en verden der Natos atomparaply, eller Nato selv, ikke består.

Norsk politikk må være basert på den reelle sikkerhetspolitiske situasjonen, ikke av den verden vi skulle ønske vi levde i. Dagens sikkerhetspolitikk tilsier at kjernevåpen er nødvendige for norsk sikkerhet.

Trusselen fra Russland

Flere Nato-land føler seg truet av russisk utenrikspolitikk og landets militære fremferd. En grunn til dette er det russiske løftet om mulig førstebruk i en konvensjonell konflikt.

Russland vil kunne bruke kjernevåpen mot Norge. Vi har fortsatt behov for å overbevise motstandere utstyrt med kjernevåpen om at det er for kostbart å angripe oss. Nato har brukt mye tid og krefter de senere årene for å gjøre dette løftet troverdig.

Kjernevåpen er den mest effektive måten å påvirke en motstander på uten å bruke våpen. Kjernevåpnenes logikk er at for å unngå krig, må vi være i stand til å føre krig. Konvensjonell militær makt påvirker ikke motstanderen på samme måte. Ikke engang USA tror verdens beste konvensjonelle forsvar er tilstrekkelig i møte med land utstyrt med kjernevåpen.

Les også

Ingen nedrustning uten kjernevåpenstatene

Øker faren for krig

Mer konvensjonelle våpen kan øke faren for krig. Det vil være en lavere terskel for å bruke militær makt mot andre land. Krig med kun konvensjonelle våpen vil kunne være mindre destruktiv, men mer sannsynlig og hyppig. Uten kjernevåpen vil stormaktene ikke frykte kostnaden ved å bruke makt.

En verden uten kjernevåpen vil kunne øke faren for krig mellom stormaktene. Kina vil kanskje bli overbevist om at de kan ta tilbake Taiwan uten å betale en for høy pris. Russland vil kanskje vurdere å sikre mer territorium for å kontrollere sin tilgang til verdenshavene. Norge vil ligge lagelig til for hugg.

Det er også vanskeligere enn før å skille kjernefysisk og konvensjonell avskrekking. Flere land har utviklet raketter som kan være både kjernefysiske og konvensjonelle. Våpenkappløpet drives i nye og uante retninger. Vi vet ennå ikke hvordan ny teknologi vil påvirke terrorbalansen.

Utpressing

Den russiske trusselen er et særlig presserende dilemma for Norge. Atomparaplyen har gjort det mulig å forsvare deler av alliansen som ellers ikke kan forsvares. Et Nato uten atomparaplyen, eller et Norge uten Nato, innebærer en fullstendig omlegging av vår sikkerhet. Da må vi finne alternative løsninger før vi undergraver alliansen som ivaretar vår sikkerhet i dag.

Mange mener at Natos atomstrategi tjener amerikanske interesser. Men atomparaplyen eksisterer også for å ivareta vår sikkerhet: de allierte som kan bli utsatt for utpressing ved bruk av kjernevåpen. En billigere og sikrere løsning for USA ville være ikke å forsvare vanskelige allierte som ikke er sikre på om de ønsker beskyttelse. Atomparaplyen mangler ikke troverdighet; men vår sikkerhet mangler troverdighet uten.