Debatt

Kort sagt, lørdag 17. april

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Rusreform. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hvor er nyansene i rusreformdebatten?

Foreningen Tryggere Ruspolitikk med flere forsøker å marginalisere Stiftelsen KRAFT i et kortinnlegg 7. april, selv om de anerkjenner trosbasert behandling og dens betydning. De står derimot noe alene om å idyllisere rusreformen, uten å problematisere fallgruver som ligger i å overføre bruk og besittelse fra justis til helse uten ekstra midler og oppfølging.

De kommer med feilaktige opplysninger om hvem som udelt støtter avkriminalisering. Actis har for eksempel uttrykt bekymring for manglende reaksjoner på forslaget og for manglende fokus på forebygging. På høringen kom det flere kritiske innspill, både fra brukere, Seraf, Folkehelseinstituttet, organisasjoner på rusfeltet, Forsvaret og politi.

Pårørendeorganisasjoner har også kommet med bekymring. Frelsesarmeen belyser betydningen av å sikre nok midler til reformen og bekymring rundt økt bruk i høringen. Fagrådet på rusfeltet støtter reformen, likevel har de også mange medlemsorganisasjoner som er kritiske. En undersøkelse på oppdrag av Klassekampen fant ut at kun 22 prosent støttet full avkriminalisering for alle.

Et samfunn hvor rusmidler blir mer tilgjengelig og hvor det er færre juridiske konsekvenser for alle, er vi redd vil gå utover barn og ungdom.

Vi undrer oss over Foreningen Tryggere Ruspolitikks unyanserte retorikk knyttet til straff. I FNs barnekonvensjon står det at «alle barn har rett til beskyttelse». I denne sammenhengen handler det om å beskytte barn fra unødig narkotika i samfunnet.

Konsekvensene av reformen kan i verste fall bli fra straff til ingenting, derav likegyldighet. Og det er den verste straffen man kan oppleve, sa en tidligere bruker nylig.

Marte Yri Evensen, daglig leder, Stiftelsen KRAFT, og Are Stenfeldt-Nilsen, erfaringskonsulent

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Rusbehandling