Det blir feil å dytte alt ansvar over på grisebonden. Praksiser som påfører dyrene store lidelser, er fullt lovlige.

Griser er like smarte som hunder. Likevel er det helt lovlig å behandle grisene på en måte de fleste nordmenn aldri ville tillatt om det gjaldt kjæledyrene deres, skriver innleggsforfatterne. Illustrasjonsfoto.

Selv om grisen har levd helt «etter reglene», så er ikke dét nødvendigvis et godt liv.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Matproduksjon er et samfunnsoppdrag som bøndene utfører på oppdrag fra oss alle. Det er samfunnets jag etter rimelig kjøtt som er hovedårsaken til at dyrevelferden blir avglemt, bortprioritert eller umulig å ivareta.

Når «alle» – også vi – ser på prislappen på grisekjøtt når vi skal grille mat eller kjøpe inn juleribbe, så glemmer vi at bak dette «produktet» er det en historie om en gris i et grisefjøs.

Å dytte alt ansvaret over på den norske grisebonden blir altså feil. Det er samfunnets mantra etter stadig mer effektivitet – og stadig billigere pølser, kjøttdeig og juleribbe – som har ført oss inn i et uføre.

Vi må være villige til å betale mer for kjøttet om vi vil at grisene skal få det bedre.

Lovlige praksiser påfører lidelser

Griser er like smarte som hunder. Likevel er det helt lovlig å behandle grisene på en måte de fleste nordmenn aldri ville tillatt om det gjaldt kjæledyr.

«Baconet du spiser, er høyst sannsynlig ikke produsert slik NRK avslører», skriver Aftenpostens kommentator Joacim Lund.

Griser er like smarte som hunder

Vi er enige med Lund i at det er synd om grisedebatten kun handler om skrekkeksemplene. For det første tror vi at de aller fleste grisebønder bryr seg om dyrene sine, og at de gjør så godt de kan med de forutsetningene de har. Men aller mest er vi enige fordi det største problemet ikke er åpenbare regelbrudd og dyremishandling.

Den triste sannheten er at selv om grisen har levd helt «etter reglene», så er ikke dét nødvendigvis et godt liv. Det er fullt lovlige landbrukspraksiser som påfører dyrene store lidelser. ​

Derfor kan ikke nordmenn i dag kjøpe en vanlig grillpølse og være sikker på at grisen den kommer fra, har hatt det bra.

Minstekravene

Det er i dag fullt lovlig å tvanginseminere purkene, en prosess som er svært stressende for dyrene.

Minstekravene for plass er svært lave. Kravet for «fritt areal til rådighet» i en binge for en gris på 110 kilo er 1 (!) kvadratmeter. Det er helt tillatt å la en gris leve hele livet sitt på en trang, hard betongflekk med spaltegulv (som klovdyr ikke liker), med kun litt halm å ligge på.

Når grisemødrene føder, kan de plasseres i en egen fødebinge hvor de kan låses nede hele den første uken. Det er for å forhindre at de klemmer ihjel grisungene – en risiko som nettopp kommer fra de trange leveområdene.

Dyrs egenverdi må grunnlovsfestes

Det er fullt lovlig å kastrere med bare lokalbedøvelse. Og det er vanlig praksis å gasse ihjel grisene i et CO2-kammer. Avlivingsmetoden fremstilles som umiddelbar og smertefri, men er i realiteten svært stressende for dyrene.

Mattilsynet har også innrømmet at de ikke har gode nok rutiner til å forhindre mange regelbrudd, selv måneder og år etter at de oppdager at grisene ikke har det som de skal.

En havarikommisjon for griseindustrien

Når vi ser hvor elendig mange griser lever, må vi også tørre å ta diskusjonen om hvorvidt vi faktisk synes grisenæringens standard er god nok.

Målet for hvordan vi behandler dyr, også de vi spiser, må være at de har det bra. Ikke bare «ikke elendig».

Miljøpartiet De Grønne mener vi trenger en havarikommisjon for norsk griseindustri.

Vi trenger ingen moralske pekefingre. Politikerne og bransjeaktører må sette seg ned og tegne opp en helt ny plan som ivaretar god dyrevelferd for grisen.

Vi må omlegge dagens griseindustri og utvikle den til å være dyrehold som sikrer god dyrevelferd. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) må snarest forby praksiser som i dag er lovlige, men som det er umulig å kombinere med god dyrevelferd. Blant disse er kirurgisk kastrering og CO₂-gassing som avlivingsmetode.

Det må bli påbudt å ha grisene fri, og det må bli forbudt å låse dem inne i trange bur.

Dyrs egenverdi må grunnlovsfestes. I tillegg vil MDG opprette et dyretilsyn som får ansvar for tilsyn med husdyrhold.

Og vi må være villige til å betale mer for kjøttet, om vi vil at grisene skal få det bedre.