En lektors forsvar for eksamen

  • Karoline Torkildsen
Debatten om eksamen bør avlyses eller ikke er hyperaktuell om dagen. Lektor Karoline Thorkildsen er tydelig: Redd elevenes «sistesjanse».

Det er kun slik vi vil sikre at alle elever får en objektiv, lik vurdering på slutten av skoleåret.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Bør vi avlyse eksamen for andre gang som følge av unntakstilstanden i skolen? Som lektor i videregående har jeg stor omsorg for elevene mine, og jeg ønsker dem mest av alt å lykkes. Men i motsetning til Elevorganisasjonen, mener jeg det er viktig at eksamen gjennomføres.

Det er kun da vi vil sikre at alle elever får en objektiv, lik vurdering på slutten av skoleåret. I lys av de erfaringene vi gjorde oss da fjorårets eksamen ble avlyst, mener jeg det er flere sider i debatten som må belyses.

«Trynefaktoren» forsvinner

Eksamen er en viktig del av norske læreres vurderingsfellesskap, og den bidrar til kalibrering av hva de ulike karakterene skal reflektere av kompetanse. Den sikrer at elevene i hele landet i stor grad får undervisning med samme innhold.

Eksamen vurderer elevenes kompetanse uavhengig av andre forhold, slik det skal være etter vurderingsforskriften. På denne måten vil den såkalte «trynefaktoren» være fraværende fra vurderingen.

Karoline Torkildsen, lektor i Oslo-skolen og medlem i Fagpolitisk utvalg Norsk Lektorlag.

Eksamen gir elever med lav måloppnåelse og stryk en «sistesjanse» til å få vitnemål. Elevorganisasjonen har mange ressurssterke og dyktige elever, men de glemmer at de også skal representere elever som trenger rammer og ytre motivasjonsfaktorer som oppmøteplikt (også digitalt) og eksamen for å fullføre.

En viktig lærdom

Våren 2020 viste oss at mange elever forsvant ut av det digitale klasserommet, og de var borte helt frem til skoleslutt. Mange av disse kunne trengt krav om oppmøte og til slutt eksamen for å komme seg opp av sengen om morgenen.

Eksamen er en krevende, skummel, ubehagelig og uvant øvelse. Men det er også en viktig lærdom før mange andre av livets situasjoner du som voksen, må håndtere: eksamen ved universitetet, jobbintervjuer, oppkjøring, taler i bryllup og begravelser eller foredrag i jobbsammenheng.

Det er min jobb som lektor i videregående å forberede elevene til voksenlivet, ikke å skjerme dem fra alt det som kan oppleves å gi ubehag.

Eksamen etter vanlig standard vil trolig bli vanskelig å gjennomføre i 2021, etter snart ett år med mye hjemmeskole, elever inn og ut av karantene, samt mange utfordringer i samfunnet ellers.

Likevel mener jeg det er underlig at man vil godkjenne dette året som normalt nok til å gi vitnemål til opptak i høyere studier og godkjent fagutdannelse på yrkesfag, men for dårlig til å gjennomføre eksamen?

Ikke særlig rettferdig

I juni 2020 ble det ikke avholdt eksamen, men snittkarakterene og gjennomføringsgraden var høyere enn noen gang. Jeg stiller meg undrende til at mange elever som hadde svært stort fravær fra mars til juni, altså nær en tredjedel av skoleåret, likevel fikk vurdering.

Muligheten for at mange lærere opplevde utilbørlig press om å gi vurdering, samt høyere karakter, er stor. Elevorganisasjonen mener det er urettferdig å gjennomføre eksamen siden ulikhetene i skolen har vært tydelige dette året.

Uten eksamen vil vi kunne oppleve at elever vurderes svært ulikt, og at de ressurssterke som krever flere vurderinger og mer oppfølging er de store vinnerne i racet om karaktersnittet. Det er vel ikke særlig rettferdig?