Debatt

Respekt for land som treffer andre skattevalg

  • Herbjørn Hansson

De Britiske jomfruøyene er et av flere skatteparadis, her er Mossack Fonsecas kontor i Akara building. Foto: ABC Four Corners / ICIJ

Skattedirektør Hans Christian Holtes debattinnlegg i Aftenposten 25. mai om betydningen av Panama Papers, er i beste fall uklar på et par vesentlige punkter.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Han omtaler skatteparadis uten å avklare hva han legger i det. Han påpeker betydningen av de tiltak som OECD i de senere år har påskyndet vedrørende informasjonsutveksling. Eksempelvis Bermuda, Cayman Islands og Monaco, som jeg kjenner godt fra internasjonal virksomhet gjennom årtier, har sluttet seg til OECDs tiltak. Således er det mange år siden at OECD beskrev Bermuda, som er en del av det britiske samveldet, som en av de beste jurisdiksjoner hva angår spørsmål om informasjonsutveksling mellom landene.

Les skattedirektør Hans Christian Holthes innlegg:

Les også

Taushetsplikt og ulovlig skatteplanlegging

Skipsreder Herbjørn Hansson Foto: Furulund Svein Erik / Lynum Frank

De nevnte landene har lagt enda større vekt på indirekte beskatning fremfor direkte beskatning, enn det Norge har gjort. Dette må være valg det enkelte land tar, og Norge har ingen grunn til å se negativt på at andre land gjør andre valg enn oss. Skattekonkurranse mellom landene er et positivt element som Norge må delta i. Som en følge av dette har Norge for eksempel innført et eget regime for beskatning av rederivirksomhet og er i gang med å redusere selskapsskatten generelt.

Bermuda, Cayman Islands og Monaco er avanserte, velfungerende og demokratiske samfunn som har en viktig rolle i internasjonal forretningsvirksomhet. Dette er lavskattland. Skatteparadis er en betegnelse som slår bedre i det retoriske spill blant politikere som finner sted med mediene som ukritisk heiagjeng.

Skattedirektøren skriver det selvsagte, at mange selskaper og personer gir skattemyndighetene de opplysningene som de skal. Det er vår plikt å følge de regler som gjelder. I jakten på dem som ikke gjør det, bør vi passe på og ha respekt og forståelse for land som treffer andre skattevalg enn oss selv.

For øvrig kan vi vel påregne at all støyen om Panama Papers snart er over. Med få unntak er det personer og selskaper tilknyttet totalitære regimer som er involvert i snusk og svindel. Det er gammelt nytt.

Herbjørn Hansson er styreleder og administrerende direktør Nordic American Tankers Ltd. (NAT) har kontor og er registrert i Bermuda siden stiftelsen i 1995.

Les mer om

  1. Panama Papers
  2. Panama
  3. Skatteparadis