Debatt

Epidural ved fødsel gir ikke autisme

 • Trond Nordseth
  anestesilege og førsteamanuensis
 • Leiv Arne Rosseland
  anestesilege og professor
Det er ingen vitenskapelige holdepunkter for å påstå at det er noen sammenheng mellom epidural under fødsel og risikoen for autisme, skriver innleggsforfatterne.

Det er dessverre fare for at en ny studie kan påvirke kvinners valg av smertelindring under fødsel negativt ved å skape unødvendig frykt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en nylig publisert amerikansk forskningsartikkel fremmes det påstander om at det kan være en sammenheng mellom epidural under fødsel og senere utvikling av autismespekterdiagnoser hos barnet (ASD). En påstand egnet til å skape bekymring og som kan påvirke valg av smertelindring underveis i fødselen. Men studien har ikke brukt forskningsmetoder som gjør at man kan trekke slike konklusjoner. Vi skal forklare hvorfor.

Svakheter ved studien

I denne studien er det mest problematiske at det å bli registrert med ASD-diagnosen, forutsetter at mødrene har fått oppfølging etter fødselen på ett bestemt sykehussystem i California. Dette forutsetter igjen at helseforsikringen dekker slik oppfølging. I løpet av de første fem årene falt over 50 prosent av barna ut av studien. Ut fra studieprotokollen å dømme kan det ikke skyldes annet enn manglende forsikring eller bytte av forsikringsselskap.

De som reelt sett kunne bli registrert med ASD i studien, kan derfor være veldig annerledes enn de som ikke ble registrert med diagnosen. For eksempel at økonomiske problemer grunnet utfordringer med barnet gjorde at foreldrene måtte si opp helseforsikringen. Om foreldrene måtte flytte og barnet fikk diagnosen et annet sted, ville heller ikke dette være registrert i studien.

Studien er også såkalt retrospektiv, altså at man ser på data samlet rutinemessig av sykehuset. Dette har betydelige svakheter om man vil finne årsaker til sykdom, da det er veldig mange ting som kan ha påvirket kvaliteten på dataene.

Trond Nordseth, anestesilege og førsteamanuensis, St.Olavs Hospital, NTNU og Leiv Arne Rosseland, anestesilege og professor, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Tilfeldige sammenhenger

I forskning er det viktig å være klar over at det å finne en statistisk sammenheng mellom to faktorer (en assosiasjon), ikke nødvendigvis betyr at det er en årsakssammenheng. Det kan for eksempel enkelt påvises en veldig sterk statistisk sammenheng mellom en gulaktig misfarging av pekefingeren og sannsynligheten for å få lungekreft. Vi vet imidlertid at røyking både gir gule fingre og lungekreft, såkalt konfundering. Men ofte er sammenhenger mer ukjente, og forskere feiltolker ganske ofte assosiasjoner som årsak-virkningsforhold.

ASD utvikles vanligvis innen første to leveår, og det antas at genetiske faktorer kan være medvirkende. Det er betydelig usikkerhet knyttet til hvilke faktorer i miljøet som kan ha en innvirkning. Ved stor usikkerhet om sykdomsmekanismer er det også fare for at man kan finne tilfeldige statistiske sammenhenger mellom faktorer som i virkeligheten ikke påvirker hverandre.

Unødvendig frykt

Den amerikanske anestesilegeforeningen og andre aktører har de siste dagene gått hardt ut mot studien og tolkningen av denne. Det er dessverre fare for at denne studien kan påvirke kvinners valg av smertelindring under fødsel negativt ved å skape unødvendig frykt.

Men det er ingen vitenskapelige holdepunkter for å påstå at det er noen sammenheng mellom epidural under fødsel og risikoen for autisme. Vi frykter imidlertid at spekulasjoner kan hauses opp i sosiale medier og skape «sannheter» som ikke er sannheter, noe som uten grunn medfører at fødende kvinner avstår fra god smertelindring under fødselen.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Skal kvinnens ønske om epidural under fødsel overprøves?

 2. Jordmødre og fødselsleger bør gi korrekt og saklig informasjon, ikke synse og moralisere

 3. Bedre stressmestring og mindre minne om fødselssmerte uten epidural

 4. Færre føder, så hvorfor har kvinneavdelingene fått for mye å gjøre? | Anne Eskild

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

 1. Fødsel
 2. Autisme
 3. Debatt
 4. Forskning og vitenskap