Debatt

Et integreringsfag?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Les også:

I Aftenposten 11. oktober var det omtale av Abid Rajas nye bok. Det sto at han ønsker seg et integreringsfag i skolen som skal lære barn om verdier som likestilling, demokrati, pluralisme, ytringsfrihet og retten til å ta egne valg. Jeg lurer virkelig på om Raja har satt seg inn i hva som foregår i norsk skole? Om han for eksempel har hørt om fagene RLE, samfunnsfag og utdanningsvalg? Noen konkrete eksempler fra læreplanen: Eleven skal kunne «føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier» og «samtale om respekt og toleranse» (RLE etter 4. trinn); «samtale om toleranse og om hvordan møte mellom ulike kulturer kan være både givende og konfliktfylte» (samfunnsfag etter 4. trinn); «forklare forskjeller mellom å leve i et demokrati og i et samfunn uten demokrati» (samfunnsfag etter 7. trinn); «drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling» og «drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati» (RLE etter 10. trinn).

TONY BURNER

lærerutdanner, Drammen

Les også

  1. - Norge ved et veiskille

  2. En ny type dialoger

Les mer om

  1. Debatt