Tre «uomtvistelige fakta» om klima er ren løgn!

  • Carl I. Hagen
Carl I. Hagen mener at 13 ledere for forskningsinstitusjoner er like lettlurte som keiseren i «Keiserens nye klær».

«Konsekvensene av klimaendringene er allerede store». Nei, det er de ikke.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Dette er et tilsvar til innlegget fra 13 forskningsinstitusjoner: Tre uomtvistelige fakta om klimaendringer. Til deg som blir usikker når du leser innlegg fra Carl I. Hagen og andre som avviser at klimaendringene vi opplever, er menneskeskapte, skadelige og et av vår tids viktigste temaer. (30. november).


13 ledere for forskningsinstitusjoner fremmer tre udokumenterte påstander om klima som «uomtvistelige fakta» i Aftenposten 30. november. Påstandene er beregnet på dem som har lest de få artikler jeg har fått inn i MSM (mainstream media) og artikler fra andre klimarealister.

Det er bare trist at presumptivt selvtenkende og oppegående personer er like lettlurte som keiseren i «Keiserens nye klær», men det er alltid best å være politisk korrekt. Hadde de 13 levd i H.C. Andersens eventyr, hadde de stått i første rekke og jublet over de flotte og fargerike klærne til den nakne keiser!

De påstår helt løgnaktig at vitenskapen i dag er klar på følgende tre «fake news»-påstander:

1. CO2-utslipp fra forbrenning av olje, kull og gass er hovedårsaken til klimaendringer. Men leksikonoversikter viser ikke noen sammenheng mellom CO2 i atmosfæren (0,004 prosent) og den varme middelalder eller den lille istid etterpå. Heller ikke tidligere istid og varme perioder er forsøkt forklart med den livgivende gassen CO2s innhold i atmosfæren.

2. «Konsekvensene av klimaendringene er allerede store.» Nei, det er de ikke. Påstander fra 1980-tallet om at øyer ville synke i havet i 2015, har ikke slått til. Leksikon sier også at havstigninger og reduksjoner har skjedd også før noen av oss kjørte dieselbil.

3. Påstanden om at vi må nå de «politiske» mål om å begrense temperaturøkningen til under 2 grader når klimaet har endret seg i tusener og millioner av år, er ganske enkelt bare dum og ubegripelig.

Les også

Klimafotavtrykket vårt vises i været på kloden hver eneste dag

At utsendinger fra regjeringer i FNs Klimapanel (altså byråkrater med blind lojalitet til sine styrende regjeringer) skal ha lest «tusenvis» av fagartikler, er også bare dum.

Sannheten er at disse utsendinger forhandler setning for setning om noe rart som heter «Summary for policy makers», altså «Sammendrag for politiske beslutningstagere». Dette fremforhandlede dokumentet svelges så av mange toppolitikere som ikke selv foretar noen grundig vurdering. De velger kun å stole på det de kaller fagfolkene, slik de gjør i en haug av andre saker også. Det å tenke selv og logisk anser de fleste politikere for å være en uvane!

Nei, disse 13 administrative ledere motsies også av en mengde vitenskapsfolk med professortitler i naturvitenskapelige emner rundt om i verden, inkludert en norsk nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver. Jeg kan frembringe opp mot tusen navn på naturvitenskapelige professorer og forskere som er rykende uenige med det byråkratiske FNs Klimapanel, for dem som vil sette seg inn i klimasaken!

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.