Debatt

Oslo trenger mer tett og lav urban bebyggelse

  • Kim Skaara
    Kim Skaara
    Sivilarkitekt, MNAL
I Guldbergs vei ved Smestad er disse fem eneboligene under bygging akkurat nå. Den opprinnelige villaen ble revet.

På tide med Småhusplanen versjon 2.0.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Byrådet i Oslo har nå bedt byutviklingskomiteen revidere Småhusplanen. Det er i utgangspunktet et bra initiativ, for de færreste mener planen fungerer særlig godt.

Etter 20 år og flere revisjoner underveis blir konsekvensen fortsatt en kaotisk og konfliktfylt fortetting. Problemet løses imidlertid ikke med småflikking av regelverket. Utfordringen er at planen er for generell og omfatter alt for mange eiendommer – til sammen ca. 30.000.

Mer urban boligbebyggelse

Flere fagfolk tar nå til orde for å se på andre former for arkitektur i villaområdene. Det bør legges opp til flere rekkehus, hagebyer, flermannsboliger og andre alternative boformer i sentrumsnære områder. Se til andre storbyer i verden. I mange pressområder er det helt naturlig å dele vegg med naboen.

En tettere bebyggelsesstruktur, fortsatt med småhuspreg, er mer bærekraftig byutvikling enn å fortsette med tilfeldige eneboliger strødd utover som Yatzy-terninger.

Kim Skaara er sivilarkitekt.

Planen legger opp til at enkelttomter fortettes stykkevis, uten at dette sees i en større sammenheng. Det er en av de største utfordringene.

Det bør i større grad legges til rette for at flere eiendommer kan slås sammen, og at enkelte områder kan gis en mer helhetlig bymessig utforming. Tenk for eksempel på Rodeløkka, Ullevål Hageby, Vålerenga og flere andre kompakt utbygde områder. Høyere tett eller lav utnyttelse enkelte steder i byen vil utvilsomt lette trykket andre steder.

Del inn i mindre soner

Ikke fortsett med stadig nye revisjoner av Småhusplanen. Løft heller blikket. Innse at planområdet er for stort og bestemmelsene for generelle til at den noen gang vil fungere etter hensikten.

Alle som jobber med reguleringsplaner, vet hvor vanskelig det er å lage felles bestemmelser for større områder med forskjellig karakter.

Det eneste riktige er å dele Oslos småhusområder inn i mindre soner med mer spesifikke bestemmelser tilpasset de ulike situasjonene.

Bevar en grønn by

Ved ny revisjon bør planen nyanseres bedre ved å dele opp områdene i flere kategorier: A,B,C,D,E og så videre. I noen områder må det tillates høyere utnyttelse, kanskje opptil 40-50 prosent, mens i andre strøk må fortetting skje med større varsomhet.

Bevaring av byens grønne preg bør fortsatt være førende for de fleste kategoriene, men med ulik vekting avhengig av de spesifikke forholdene.

En helt ny versjon av Småhusplanen må si ja til mer tett og lav urban bebyggelse, slik at byen kan tilby kompakte boliger og gode bomiljøer til barnefamilier, og yngre. De trenger Oslo flere av.

  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Slik fungerer reglene:

Les også

  1. Arkitekt: Småhus er storbyens fremtid

Les mer om

  1. Oslo-byutvikling
  2. Byutvikling
  3. Arkitektur