Ny nedtur for rettshjelpen | Merete Smith

Advokatforeningen krever forhandlingsrett med staten for saker der det offentlige er oppdragsgiver.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Regjeringens forslag til statsbudsjett svekker folks muligheter til å få god rettshjelp. Dette til tross for at behovet for rettshjelp har økt. Fortsatt blir advokatens salær fastsatt ensidig av staten og blir i år ikke engang prisjustert.

Årets statsbudsjett svekker utsatte gruppers tilgang til fri rettshjelp, og det vil bli stadig vanskeligere å finne erfarne advokater som tar slike saker. Dagens salærsats gjør at advokaten normalt kan påregne en inntekt på ca. 500 kroner pr. fakturerte time etter at faste utgifter som husleie, pensjon etc. er dekket. Med normal arbeidstid og faktureringsgrad kan advokaten se frem til en årsinntekt på ca. 640.000 kroner.

Påtar seg heller mer innbringende oppgaver

Vi i Advokatforeningen har ikke innsikt i om andre grupper med tilsvarende studielån, forpliktelser, risiko og ansvar tjener mer. Det vi imidlertid vet, er at stadig flere dyktige og erfarne advokater heller påtar seg mer innbringende oppgaver – som å føre saker for det offentlige.

Den advokat som fører en fri rettshjelp-sak, møter nemlig i retten ofte en privatpraktiserende advokat som er leid inn for å bistå det offentlige – til et langt høyere salær. Det offentlige vil selv være sikre på at deres advokater har tilstrekkelig kompetanse, og betaler det som kreves. For motpartenes rettshjelp-advokater, vil ikke myndighetene engang forhandle om hva innsatsen er verdt.

Vi krever forhandlingsrett

Mange yrkesgrupper i det norske samfunn driver næringsvirksomhet med det offentlige som oppdragsgiver. Deres interesseorganisasjoner har gjerne forhandlingsrett med staten, der økonomisk godtgjørelse blir diskutert. Nå krever også Advokatforeningen slik forhandlingsrett.

Uten dette, er vi redd for at praksisen med årlige svekkelser av rettshjelpstilbudet, bare vil fortsette.

Interessert i å lese mer? Her er noen forslag:

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.