Ny abortlov som tankekors

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Utvidet abortlov. Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse, og nå senest SVs landsmøte, går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 16 fullgåtte uker. I Sverige er grensen 18 uker, mens den i Storbritannia er 22 uker. I Norge er det forbudt å abortere fostre som kan overleve utenfor livmoren — det vil normalt si ved 22 fullgåtte uker. Hvorfor ikke da utvide til nettopp 22 uker? Mener man at nemndsystemet er "nedverdigende" for kvinnen bare mellom 12 og 16 uker? Hva er det som rettferdiggjør at en abortsøker som bærer et 17 uker gammelt foster må gjennom nevnte skjærsild?Men man kan også spørre hvorfor levedyktighet bør være kriterium. Fosteret er jo vanligvis fortsatt "en del av kinnens kropp" etter uke 22. I Ap.-kvinnenes vedtak heter det: "Vi er krystallklare på at det er kun en person som kan ta vanskelige valg som gjelder sin kropp og hele sitt liv. Den personen er kvinnen." Det logiske er da selvbestemt abort frem til fødselen. Barnets plassering på innsiden eller utsiden av vulva blir altså avgjørende. I dette perspektivet er abort på ethvert tidspunkt bare en form for forsinket prevensjon.Det motsatte ytterpunkt, og på sin måte like logisk, er å si at unnfangelsen markerer starten på et nytt rettssubjekt, som man dermed ikke har "fullmakt til å drepe" på noe stadium i svangerskapet - m.a.o. eksisterer det en rettighetskonflikt mellom mor og foster. I mellom disse har vi ulike mer eller mindre finurlige forsøk på å definere når det skal være tillatt å ta livet av fosteret. Karita Bekkemellem Orheim er Ap.s frontfigur i saken om endret abortlov. I en kronikk i Dagbladet på Kvinnedagen 8. mars 1999 skriver hun at "aborttallene har gått ned, og det er svært gledelig", og hun og hennes likesinnede "ønsker at aborttallene skal gå ytterligere ned". Hvorfor er dette så viktig? Den som snakker slik, underforstår at abort er noe moralsk tvilsomt som helst ikke bør finne sted - "jo færre tilfeller, desto bedre". Dagens lov om selvbestemt abort gir et klart signal om at fosteret er uten verdi før utgangen av 12. uke. Da er statistikken irrelevant fra en etisk synsvinkel. For det kan da umulig ha noen betydning hvor mange verdiløse fostre man tar livet av. Utvider man til 16. uke, øker trolig volumet. Men økningen vil uansett bare omfatte fostre.Bekkemellem Orheim skriver også at "abort er ikke umoralsk, det er en helt legal handling i henhold til norsk lov". Dette er en klassisk feilslutning, som innebærer at man helt overser skillet mellom jus og etikk. Man burde kunne forvente at en stortingsrepresentant - som altså er med på å vedta lover - ser at dette ikke henger på greip. Selv demokratisk vedtatte lover kan være umoralske. Ikke mange vil eksempelvis i 2005 forsvare det tidligere lovforbudet mot homofil praksis i Norge. I dag er selvbestemt abort ikke tillatt i Irland. Er forbudet dermed helt OK fra en moralsk synsvinkel? Jeg tviler på at Bekkemellem Orheim vil mene det. I Texas er det legalt å henrette mordere, i henhold til lover vedtatt av en fullt ut demokratisk delstatsforsamling. Enhver forstår at dødsstraff ikke dermed automatisk er moralsk riktig. Dette betyr forøvrig at uansett om Norge kommer til å fortsette med dagens abortlov eller ei, så kan det alltid settes spørsmålstegn ved om den til enhver tid gjeldende abortlov er moralsk riktig. Det er dessuten grunn til å minne om at alle som er for abort, selv er blitt født. Om ikke annet så burde dette faktum gi god anledning til etisk selvrefleksjon.