Vil Kjerkol vedta den sykehusstrukturen som rekrutterer dårligst?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Overlege Dag Frode Kjernlie påstår i Aftenposten 16. mars at beslutningen om fremtidig sykehusstruktur for Innlandet er motivert av finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) ønske om å favorisere eget hjemdistrikt.

Det er heldigvis mer tungtveiende grunner til at det vil være klokt av helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) å gå for en videreutvikling av dagens struktur, altså en full utredning av null-pluss-alternativet.

Én viktig grunn handler om rekruttering: Sykepleiere er yrkesgruppen det er størst mangel på i Innlandet. Denne mangelen vil Helse sørøst «løse» ved å bygge nytt sykehus til over 16 milliarder kroner – utenfor de tettest befolkede områdene.

En spørreundersøkelse på sykehusene viser at reiseavstand og hverdagslogistikk er viktigst for de ansatte. Da er mer pendling og lengre arbeidsdag et dårlig svar.

Økonomi er en annen faktor. En ekstern gjennomgang Elverum og Hamar kommuner har fått utført, viser at om Mjøssykehus-alternativet følger samme kostnadsutvikling som det nye Drammen sykehus, kan sluttkostnaden bli over 20 milliarder kroner.

Pasientene i Innlandet sendes heller ikke mer mellom sykehusene sammenlignet med andre helseforetak med tre eller flere lokasjoner. Sykehusene har mange gode pasienttilbud og fagmiljøer som rekrutterer godt.

Sykehussaken i Innlandet er nå kommet i et økonomisk og rekrutteringsmessig uføre. Det enkle svaret er la sykehusene bli liggende. Da sparer man både de ansatte, økonomien og miljøet for unødvendige belastninger.

Lillian Skjærvik, ordfører (Ap), Elverum kommune og Einar Busterud, ordfører (By- og bygdelista), Hamar kommune