Ingen palestinere på Jesu tid

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Ola Tjørhoms kronikk 12. januar om pavedømmet er det rimelig å begynne med fiskeren Peter. Det var han Jesus erklærte skulle være Klippen som han ville bygge sin menighet på. Men å hevde at Peter var palestiner er historieløst. Ingen ble kalt palestinere på Jesu tid. Peter var jøde, og det tror jeg professor Tjørhom vet. Det var først 100 år senere at Romerriket satte navnet Syria-Palestina på området, i et forsøk på å utradere jødenes kultur – samtidig med at de drepte 600.000 jøder.

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas har kalt Jesus for palestiner. Når vi går med på en slik språkbruk, fremstår det indirekte som en støtte til organisasjonen Fatah og deres politiske agenda. Vi bør bruke tidsriktige betegnelser.

Dag T. Elgvin