Skivebom om kjernekraft: Kortsiktig tenkning løser ingenting for Norge

Kort sagt, lørdag 11. mars.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kjernekraft ble igjen kritisert i en kronikk i Aftenposten 5. mars. Vi vil minne om at det grønne skiftet er et maraton, ikke en sprint. Å avfeie energikilden med de raskeste utslippskuttene gjør omstillingen svært vanskelig.

Direktør for analyse og samfunn i Fornybar Norge Bård Standal hevder feilaktig at kjernekraft er «hverken fleksibel eller regulerbar».

Eksisterende kjernekraftverk bidrar med 10 prosent av sin kapasitet som balansekraft. De er dimensjonert for halv produksjon i deler av døgnet. Nye reaktorer vil tilby mer enn halvparten av sin kapasitet til balansekraft.

Ved å inkludere kjernekraft vil Norge ha flere ben å stå på istedenfor å satse alt på uprøvde havvindprosjekter uten konkurransefortrinn. Slik sikrer vi oss i årene med lite vind og lite tilsig i magasinene.

Målet må være å kutte mest mulig utslipp, ikke bare å bygge mest mulig fornybart. Det er en grunn til at vi har uttrykk som «å pisse i buksa for å holde seg varm», nettopp fordi noen løsninger egner seg bedre på kort sikt.

Det er bedre å la seg inspirere av svenskenes teknologinøytrale strategi hvor kjernekraften får utspille sin langsiktige rolle i omstillingen.

Jonas Kristiansen Nøland, førsteamanuensis, Institutt for elektrisk energi, NTNU

Martin Hjelmeland, postdoktor, Institutt for elektrisk energi, NTNU