Spillet om Natur videregående skole

Det trengs ikke færre, men flere grønne skoler i hovedstaden, skriver Rune Slagstad. Her er Natur videregående skole på Furuset.

Vil Oslo-politikerne av ideologiske grunner rive ned et tradisjonsrikt og velfungerende skolemiljø?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Natur videregående skole er en av landets eldste naturbruksskoler, etablert i Kristiania 1886 som Vinterlandbruksskolen. Den tilbød en allsidig undervisning blant annet i husdyrhold, skogbruk og hagebruk.

Selv om landbruket har endret seg mye siden den gang, er skolens motto det samme: «Praksis læres best i det virkelige liv.»

Siden 1994 har Vinterlandbruksskolen vært en videregående skole med naturbruk. I 2003 fikk den navnet Natur videregående skole. Den holder til på Furuset på Oslos østkant og har i en årrekke vært hovedstadens eneste naturbruksskole med et bredt utdanningsprogram: gartnernæring, skogbruk, dyrehold samt diverse allmennfag. Det gir både yrkeskompetanse og studiekompetanse.

Skolen eies av en ideell non-profit-stiftelse og har lærerkrefter med høy faglig kompetanse. Den veldrevne skolen scoret i 2021 høyest i Oslo på elevtrivsel.

Skolens eksistens er i fare

I 2013 signerte Utdanningsetaten ved direktør Astrid Søgnen en avtale med skolen. Den sikret skolens økonomiske basis ved at Oslo kommune betaler skolepengene for elevene fra Oslo (tre fjerdedeler av elevmassen). Avtalen var en anerkjennelse av Natur som en avantgardeskole på et felt der det offentlige hadde forsømt seg. Nå, ved overgangen til det grønne skiftet, er denne tradisjonsrike skolens eksistens i fare etter initiativ fra Utdanningsetaten – og noen lobbyister?

I november ble skolen forelagt en revidert avtale med Utdanningsetaten ved direktør Marte Gerhardsen. I nærmest annenhver setning ble det presisert at Natur vgs. kun ville få økonomisk støtte forutsatt at det ikke forelå en tilsvarende kommunal naturbruksutdanning.

Natur vgs. var fortsatt Oslos eneste naturbruksskole, men skolen fornemmet at her var det ugler i mosen. Det viste seg å være tilfellet. Et par måneder senere, i januar i år, lanserte Stovner videregående skole en naturbruksutdanning som et kommunalt alternativ til Natur vgs.

Vår sønn ble anbefalt å søke seg over til Stovner

Min interesse for saken beror på at vår sønn er en meget godt fornøyd elev ved Natur vgs. Jeg kontaktet derfor avdelingslederen på Stovner, som har vært en drivkraft bak den skolens naturalternativ. Avdelingslederen, som også er en aktiv SV-politiker, kunne fortelle at det for lengst var politisk besluttet at den økonomiske støtten til Natur vgs. ville bortfalle som følge av at det nå var et kommunalt alternativ. Han anbefalte for øvrig vår sønn å søke seg over til Stovner fra høsten.

Avdelingslederen var åpenbart bedre politisk informert enn bystyrets utdanningspolitikere Eivor Evenrud (Ap) og Hallstein Bjercke (V), leder og nestleder i utdanningskomiteen. De var først for et par uker siden blitt kjent med denne nye utdanningspolitiske vendingen. De ba derfor om innsyn i Utdanningsetatens befatning med saken. Innsynet bekreftet at noen hadde visst mer enn andre.

Allerede i oktober 2021 hadde Utdanningsetaten i brevs form, signert divisjonsdirektør Marianne Stenberg, bedt om «tilslutning» (!) fra «Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap» til en umiddelbar revisjon av avtalen med Natur vgs.: Den økonomiske støtten måtte avvikles siden Stovner vgs. holdt på å utvikle et alternativ likt Natur vgs. Politisk ansvarlig for byrådsavdelingen er Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Forsøk på dialog

Stovner hadde i 2019 opprettet en anleggsgartnerlinje som et begrenset supplement til skolens industrifaglige tilbud. Slik var det fortsatt i februar 2022: «naturbruk med urban vri» (meddelt i organet til norske anleggsgartnere 3. februar 2022). Men i januar 2023 lanserte skolen et bredt utdanningsprogram i naturbruk som nærmest er en blåkopi av Naturs program.

Natur vgs., som har 117 elever, har forgjeves prøvd å få en dialog med Stovner, som har 4 elever. Men noen hadde kanskje snakket sammen på bakrommet?

Saken berører også et aktuelt tema: Er det slik at man i Oslo-politikken i prinsipp, men ikke i praksis, skiller mellom ideelle non-profit-organisasjoner og kommersielle aktører? Og av ideologiske grunner vil rive ned et tradisjonsrikt og velfungerende skolemiljø? Når bystyrets utdanningskomité møtes onsdag denne uken, håper jeg den gjør det klart at Natur videregående skole fortsatt skal ha en sentral plass i Oslos grønne utdanningspolitikk. Det trengs ikke færre, men flere grønne skoler i hovedstaden.