Debatt

Statoil har lave utslipp sammenlignet med andre oljeprodusenter | Bjørn Otto Sverdrup

 • Bjørn Otto Sverdrup, direktør for bærekraft, Statoil
Det vil være behov for olje og gass i mange tiår fremover, skriver innleggsforfatteren.

Lave utslipp er viktig for vår konkurranseevne.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Klimaendringer er et faktum og en utfordring vi sammen må jobbe for å løse. Endring vil ta tid, og det er behov for olje og gass i mange tiår fremover. Finn Bjørnar Lund stiller i Aftenposten 12. oktober gode spørsmål om våre utslipp og ber om at vi forklarer disse nærmere.

 • Kronikk av Statoil-sjef Eldar Sætre: Skal målene fra Paris-avtalen nås, må også mye olje og gass forbli i bakken

Statoil har lave utslipp sammenlignet med andre oljeprodusenter, fordi vi lenge har vært opptatt av utslipp og tror det er viktig for vår konkurranseevne. Vi måler disse, og rapporterer utslipp til myndigheter, i egne årsrapporter og til den internasjonalt anerkjente CDP-basen.

 • Utslippene fra letevirksomheten utgjør en liten del av totale utslipp. I 2016 var utslippene 39 000 tonn CO₂, mot 15 millioner tonn samlet. Likevel er vi opptatt av å ta hensyn til CO₂ i letefasen, for eksempel ved ikke å lete etter tyngre oljekvaliteter som gir høyere utslipp ved produksjon.
 • Utslipp fra supplyvirksomheten og transport er 325.0000 tonn. Vi har sammen med redere redusert utslippene med 280.000 tonn fra logistikkoperasjoner på norsk sokkel siden 2011. Oljevirksomheten er en stor del av norsk maritim virksomhet. Klimaeffekten av dette er lik alle elbiler i Norge! Vi samarbeider nå med redere og andre for å skape flere innovative grønne løsninger: stikkord er batteridrift, landstrøm og digitalisering.
 • Gass har bare halvparten så store klimautslipp som kull. Utslipp fra gasslekkasjer endrer ikke det bildet. Metanutslipp utgjør kun 0,02 prosent av totale utslipp ved produksjonen, i henhold til norske myndigheter. En ny studie om norsk gass til Europa, som også inkluderer transport helt frem til gasskomfyrene i England og varmeanlegget i Tyskland, viser at metanutslippene er under 0,3 prosent. Dette er langt under den grensen hvor klimafordelene sammenlignet med kull utfordres. (Rapport finnes på våre nettsider). Klimafordelen er altså reell.

Statoils egne utslipp er i hovedsak knyttet til store gassdrevne turbiner og generatorer vi benytter på plattformene til å eksportere og behandle gass. Vi jobber kontinuerlig med å optimalisere disse. Det er viktig for å nå vår store, nye store ambisjon med kutt på 3 millioner tonn innen 2030. Og da må vi jage både store og små utslipp.

En overgang til et lavutslippssamfunn innebærer at vi alle må vurdere hvordan klimaavtrykket vårt kan bli mindre. For oss er det da viktig å utvikle de riktige olje- og gassfeltene, fortsatt være best på å slippe ut minst og å vokse innen fornybar. Vi vil investere 100 milliarder i fornybar energi de neste årene og med det bli en stor aktør også her. Det er spennende tider.

Les også

 1. Statoil vil utvinne mer olje for å nå klimamålet

 2. Slik mener Statoil verden kan nå klimamålene

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Equinor
 2. CO2
 3. Klimautslipp
 4. Fornybar energi
 5. Norsk sokkel
 6. Bærekraft