Man må faktasjekke riktig påstand | Einar Lie

Faktisk.no-redaksjonen som var på jobb forrige uke. Fra venstre: Signe Karin Hotvedt, Silje S. Skiphamn, redaktør og innleggsforfatter Kristoffer Egeberg og Mina Liavik Karlsen. Man kan spørre seg hva slags merverdi Faktisk.no har brakt til debatten om sysselsetting, ut over sitt i beste fall tvilsomme vignettstempel om at Jensens utsagn er «helt feil», skriver Einar Lie.

Man må faktasjekke riktig påstand.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.
Det har vært mye debatt rundt den nye faktasjekktjenesten, Faktisk.no, som ble lansert tidligere i sommer.

Kristoffer Egeberg, redaktør for Faktisk.no, har gitt et svar på min anmeldelse av den nye faktasjekk-tjenesten han leder. Svaret er i sin helhet viet drøftingen av Siv Jensens uttalelse om sysselsetting, og dreier seg mest om å fortelle at SSB og Faktisk.no er enige om svært mye.

Dét er en forståelig strategi.

Einar Lie.

Egeberg gjør det til et poeng at han har snakket med Telle etter min anmeldelse, og at direktøren egentlig er nokså enig med Egeberg. Jeg har nå også snakket med Telle, og er etter det ikke i tvil om at han mener akkurat det han har skrevet.
Hans analyse ikke er forenelig med Faktisk.nos konklusjon.

Brutto og netto

Det Faktisk.no har gjort, er å støtte seg på tall for nettoendring i sysselsettingen. Dette er den man faktisk kan observere i løpende statistikk. Jensens uttalselse bygger derimot på bruttotall og modellberegninger.

I SSB-direktør Telles kommentar heter det at Faktisk.no «kommer skjevt ut» når de bruker SSBs tall for å konkludere at uttalelsen til Siv Jensen er «helt feil».

Telle viser til at det i den aktuelle perioden er skapt 46 000 jobber, hvorav 29 000 i offentlig sektor. Han skriver videre:

«Forutsatt at det ble 50 000 færre sysselsatte som følge av endringen i petroleumsnæringen […] kan man da konkludere slik Siv Jensen gjør, med at den største veksten i sysselsetting (96 000 - 29 000 = 67 000) har kommet i privat sektor.»

Når Faktisk.no velger å forholde seg til kun nettotall (de 46 000), så faktasjekker de en annen påstand enn den Jensen kom med – som altså bygger på bruttotall og modellberegninger.

Alle liker SSB

Det tankevekkende er at både Egeberg og jeg gir uttrykk for at vi er svært fornøyd med SSBs vurdering i saken, mens jeg selv, og mange kvalifiserte lesere også utenfor SSB, undrer oss over den konklusjonen som er gitt av Faktisk.no.

Da kan man spørre seg hva slags merverdi Faktisk.no har brakt til saken, ut over sitt i beste fall tvilsomme vignettstempel om at Jensens utsagn er «helt feil».

Aftenposten har egen spalte for mediekritikk. Under kan du lese de siste sakene:

Einar Lie, professor i økonomisk historie, UiO

Saken

Jensens uttalelse inngår i en diskusjon om veksten i sysselsettingen har kommet i offentlig eller privat sektor. Hun uttalte at størst vekst – «etter at vi har tapt 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri» – er kommet i privat sektor.

Her sier altså Jensen at hvis vi holder virkningen av oljeprisfallet utenfor, så er det skapt flere jobber i privat enn i offentlig sektor.
Min egen forståelse av utsagnet er på linje med den forskningsdirektør Kjetil Telle i SSB har gitt uttrykk for. Dette er et typisk eksempel på en uttalelse som ikke er usann, men som selektivt skyver frem dem man ønsker at publikum skal feste seg ved.
Egeberg gjør det til et poeng at han har snakket med Telle etter min anmeldelse, og at direktøren egentlig er nokså enig med Egeberg. Jeg har nå også snakket med Telle, og er etter det ikke i tvil om at han mener akkurat det han har skrevet.
Hans analyse ikke er forenelig med Faktisk.nos konklusjon.

Brutto og netto

Det Faktisk.no har gjort, er å støtte seg på tall for nettoendring i sysselsettingen. Dette er den man faktisk kan observere i løpende statistikk. Jensens uttalelse bygger derimot på bruttotall og modellberegninger.

I SSB-direktør Telles kommentar heter det at Faktisk.no «kommer skjevt ut» når de bruker SSBs tall for å konkludere at uttalelsen til Siv Jensen er «helt feil».

Telle viser til at det i den aktuelle perioden er skapt 46 000 jobber, hvorav 29 000 i offentlig sektor. Han skriver videre:

«Forutsatt at det ble 50 000 færre sysselsatte som følge av endringen i petroleumsnæringen […] kan man da konkludere slik Siv Jensen gjør, med at den største veksten i sysselsetting (96 000 – 29 000 = 67 000) har kommet i privat sektor.» Når Faktisk.no velger å forholde seg til kun nettotall (de 46 000), så faktasjekker de en annen påstand enn den Jensen kom med – som altså bygger på bruttotall og modellberegninger.

Alle liker SSB

Det tankevekkende er at både Egeberg og jeg gir uttrykk for at vi er svært fornøyd med SSBs vurdering i saken, mens jeg selv, og mange kvalifiserte lesere også utenfor SSB, undrer oss over den konklusjonen som er gitt av Faktisk.no.

Da kan man spørre seg hva slags merverdi Faktisk.no har brakt til saken, ut over sitt i beste fall tvilsomme vignettstempel om at Jensens utsagn er «helt feil».

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter