Debatt

ACTIS’ lemfeldige omgang med fakta | Eirik Løkke

  • Eirik Løkke, rådgiver i Civita
1. juli legaliserte den amerikanske staten Nevada salg av cannabis utover medisinsk bruk. I Las Vegas stilte folk seg i kø ved inngangen til cannabisapoteket Essence før de åpnet dørene klokken 12.

Legalisering av narkotika vil ikke løse alle problemer, men det kan bidra til å hjelpe betydelig flere enn det er mulig under et forbudsregime.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten (7. juli) fortsetter Mina Gerhardsen i ACTIS å spre myter om narkotikapolitikken. I innlegget har Gerhardsen tre sentrale påstander:

  1. At norsk cannabisbruk er lav på grunn av forbud.
  2. At alle er enige om at hjelp er viktigere enn straff.
  3. At legalisering ikke løser noen ting.

Påstandene er særs tvilsomme

For det første har vi nå mye forskning som dokumenterer at det er vanskelig å finne sammenheng mellom strafferegime og forbruk. Et veldokumentert eksempel er effekten av avkriminalisering av narkotika i Portugal på begynnelsen av 2000-tallet, da bruken av ulovlige rusmidler i alle aldersgrupper falt.

Gerhardsen skriver at legaliseringen av cannabis i Colorado førte til økt bruk blant ungdom, inkludert 12-17-åringer. Den første store studien etter at Colorado liberaliserte, viser det stikk motsatte – nemlig en kraftig nedgang i ungdomsbruken av cannabis, fra 21 prosent i 2013/2014 til 18 prosent i 2014/2015.

Videre hevder Gerhardsen at «alle er enig om (at) hjelp er viktigere enn straff». Men faktum er at vi har en svært streng narkotikalovgivning, der man risikerer strengere straff for brudd på narkotikalovgivningen enn for voldtekt og drap. Det ACTIS tar til orde for, er misbruk av tvangsmakt.

Cannabisapoteket Mynt i Reno nordvest i Nevada er et av fire apotek i byen som nå har fått de nødvendige lokale tillatelsene til å selge marihuana til både medisinsk bruk og adspredelse på fritiden.

Hjelpetilbud fremfor forbud

Så til spørsmålet om fordelene ved legalisering. Det er i dag en økende konsensus om at «krigen mot narkotika» er mislykket. Ressursbruken har vært hinsides, tusenvis av milliarder er brukt på drakoniske virkemidler uten at det har begrenset forbruket. Derimot har politikken ført til millioner av drepte og fengslede.

Legalisering vil ikke løse alle problemer, men det vil bøte på de verste bivirkningene av krigen mot narkotika. Eksempelvis kan man oppnå milliarder av kroner til staten i form av skatteinntekter fremfor at de brukes på organisert kriminalitet. Dersom man samtidig overfører ressurser fra politiet til helsevesenet, vil legalisering bidra til å hjelpe betydelig flere enn det er mulig å hjelpe under et forbudsregime.

Rettelse 17. juli: Studien som viser en nedgang i bruken av cannabis alderen 12-17 år i Colorado fra 21 prosent til 18 prosent er fra 2013/2014 til 2014/2015 – ikke 2013/2014 til 2015/2016 som det sto i det opprinnelige innlegget.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Legalisering
  2. Narkotikapolitikk
  3. Narkotika
  4. Cannabis