Debatt

Det er et overforbruk av psykoaktive legemidler. Hva om MDMA er et alternativ? | Andreas Wahl Blomkvist og Hans Fredrik Marthinussen

 • Andreas Wahl Blomkvist, medisinstudent, forsker, Aalborg Universitet og Hans Fredrik Marthinussen, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, juridisk rådgiver EmmaSofia, styremedlem Foreningen tryggere ruspolitikk Hordaland
Skillet mellom ulovlige rusmidler og legemidler eksisterer knapt. Til medisinsk bruk må vi være opptatt av hva som virker, skriver innleggsforfatterne.

Til medisinsk bruk må vi være opptatt av hva som virker.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Anders Danielsen Lie kritiserer i et essay i Aftenposten 9. januar rusreformbevegelsens omtale av forskning på medisinsk bruk av enkelte rusmidler.

Som mulige medlemmer av den «rusliberale skravleklassen» setter vi pris på Danielsen Lies innvendinger. Det er på høy tid at rusdebatten blir faglig.

Demoniserte stoffer

For det første er det gledelig at Danielsen Lie som lege tar oppfordringen fra medisinsk redaktør Ketil Slagstad i Tidsskriftet for Den norske legeforening, og klart uttaler at det foreligger solid vitenskapelig dokumentasjon for at avkriminalisering av illegale rusmidler er det viktigste tiltaket for en mer human ruspolitikk.

Dette er også det viktigste budskapet i dagens ruspolitiske virkelighet, foruten at en legal, regulert omsetning av de fleste rusmidler er nødvendig for å få bukt med de enorme lidelsene den internasjonale, kriminelle narkotikaindustrien påfører verdenssamfunnet.

Anders Danielsen Lie startet en ny rusdebatt i Aftenposten 9. januar.

For det andre har Danielsen Lie rett i at man kan møte på optimistiske og overdrevne uttalelser om rusmidlers medisinske fortreffelighet i rusliberale kretser.

At enkelte velger å fremheve slike studier, må nok ses i lys av hvor demoniserte en del av disse stoffene er.

Det gikk likevel «i svart» for Danielsen Lie da MDMA ble fremhevet som «psykiatriens svar på antibiotika» av nestleder i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Bård Standal. Nå viser det seg at det ikke var Standal som direkte gjorde denne sammenligningen, men psykiateren Ben Sessa, som tar sin doktorgrad i bruken av MDMA i psykoterapi.

MDMA versus antidepressiver

Høyst ulikt de fleste legemidler i psykiatri, kan forsøk tyde på at bruk av MDMA som ledd i psykoterapi, gir både vesentlig og varig bedring bare ved noen få seanser. Antidepressiver, som Danielsen Lie skryter av, gis gjerne over en lang periode, og deres virkning satt opp mot bivirkning er omdiskutert.

De mest brukte legemidlene mot depresjon, de såkalte SSRI-preparatene, har en gjennomsnittlig effekt svarende til noe bedre enn placebo.

Man kan grovt si at SSRI avflater personen emosjonelt, uten å gjøre noe særlig med selve tilstanden, mens MDMA ser ut til å muliggjøre en psykoterapeutisk tilheling.

Alternativet bør ønskes velkommen

Et mulig alternativ til dagens overforbruk av psykoaktive legemidler bør både utforskes og ønskes velkommen, samtidig som man ikke må trekke premature slutninger av de få studiene som er gjort.

Forskning på dette feltet tar tid, især siden legemiddelindustrien har få økonomiske incentiver for å forske på dette.

Dette henger sammen med at MDMA ikke kan patenteres, og fordi et par bruksdoser er nok til en behandling.

Danielsen Lie spør om vi ønsker et samfunn der vi behandler mentale plager med rus. Til dette vil vi si at mange av stoffene på «narkotikalisten» er legemidler. Morfin er uunnværlig i smertebehandling, og Danielsen Lie vil nødig foreslå at vi slutter å bruke benzodiazepiner eller z-hypnotika fordi disse også kan gi rus?

Skillet mellom ulovlige rusmidler og legemidler eksisterer knapt. Til medisinsk bruk må vi være opptatt av hva som virker.

Å omtale lovende, om enn eksperimentell forskning offentlig, kan i så måte vanskelig være galt.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  SPORT
  Publisert:

  Den 49 år gamle rapperen er like godt trent som en fotballproff. Testresultatene er knapt til å tro.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5