Vitenskapen er meget klar: Klimaet har endret seg, og mennesker bidrar i meget stor grad | Nils Chr. Stenseth

  • Nils Chr. Stenseth, professor og senterleder, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES), Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo
Klimaforskningen – inkludert klimamodellene – er basert på meget solid vitenskapelig arbeid utført av hele det internasjonale forskersamfunnet, skriver innleggsforfatteren.

Du må forholde deg til all foreliggende faglitteratur, Carl I. Hagen, ikke bare den som passer deg og ditt syn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Klimaforskningen – inkludert klimamodellene – er basert på meget solid vitenskapelig arbeid utført av hele det internasjonale forskersamfunnet, skriver innleggsforfatteren.

Vitenskapen gir oss ikke nødvendigvis den kunnskapen vi ønsker, men den kunnskapen samfunnet trenger. Så godt som alt vi er avhengig av er resultat av grunnleggende, vitenskapelig forskning.

I Norge har vi bred enighet om at ressursforvaltning skal være basert på kunnskap oppnådd gjennom solid forskning. Når det gjelder klimaendringer, bryter Carl I. Hagen med denne tradisjonen.

Vitenskapen er meget klar: Klimaet har endret seg gjennom tidene, og nå bidrar også vi mennesker i meget stor grad til disse endringene.

Nils Chr. Stenseth.

All foreliggende litteratur

Carl I. Hagen sier jeg lyver når jeg sier kunnskapen om klimaendringene er basert på solid vitenskapelig arbeid.

Men, Hagen: du må forholde deg til all foreliggende faglitteratur – ikke bare den som passer deg og ditt syn.

Jeg vet det er vanskelig å orientere seg i faglitteraturen. «Summary for Policy Makers» og lignende skrives for å gjøre det lettere å orientere seg.

Alternativt vil en sentral politiker som deg (og andre) kunne oppsøke våre beste fagmiljøer direkte – det være seg i Norge (vi har flere gode miljøer innen dette feltet) eller i utlandet.

Dette i motsetning til det du nå tydeligvis gjør, nemlig å oppsøke dem som passer inn i din agenda.

Solid vitenskapelig arbeid

Hagen kritiserer meg for å bruke ordet «[klima]fornekter»: Fakta er at jeg siterte Odd Gunnar Skagestad (en av dem hvis meninger Hagen tydeligvis liker).

I sitt eget svar til meg ser Skagestad for øvrig ut til å mene at det ikke er mulig å forske på klima.

Det er det selvfølgelig, og klimaforskningen – inkludert klimamodellene – er basert på meget solid vitenskapelig arbeid utført av hele det internasjonale forskersamfunnet.

Til slutt: Det er mange viktige debatter som må tas i forbindelse med klimaendringene. Men, disse debattene må tas med utgangspunkt i den foreliggende kunnskapen – noe annet vil være løgnaktig og umoralsk.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Her kan du lese Carl I. Hagens innlegg, som Nils Chr. Stenseth svarer på: Klimaendringer skjer, men lite basert på menneskelig aktivitet!