Kort sagt, mandag 25. september

Sophies Hage barnehage og biskopen som bannlyser kjøtt. Dete er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Ny plan for Sophies Hage barnehage

Ada Castracane spør meg i Aftenposten 12. september om fremtiden for Sophies Hage barnehage. Høyrebyrådet overlot til dagens byråd et Oslo som ligger langt bak resten av landet når det gjelder barnehagedekning og antall barnehageplasser. Som barnehagebyråd har jeg derfor en viktig jobb med å sikre nok nye barnehageplasser og redusere antall midlertidige barnehager. Vi har lovet at det skal bygges minst 3000 nye barnehageplasser i perioden 2016–2019. Det er vi svært godt i gang med. Når flere plasser ferdigstilles, vil vi se hva som kan gjøres for å sikre permanente løsninger for de midlertidige barnehagene som finnes rundt omkring i Oslo.

Når det gjelder barnehagen Sophies Hage er byrådet allerede i gang med å planlegge ulike løsninger og størrelser på fremtidig barnehagekapasitet på Sophies Minde-området. Jeg regner med å legge frem konkrete planer i løpet av våren 2018.
I mellomtiden skal selvsagt barnehagedriften i den midlertidige barnehagen være god og i tråd med regelverket for drift av barnehager. Dette jobber Bydel Grünerløkka kontinuerlig med, og jeg er trygg på at bydelen sørger for en best mulig barnehage inntil en permanent løsning foreligger.

Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap


«Villfaren» biskop

Biskop Atle Sommerfeldt bannlyser kjøtt. Kun fisk og grønnsaker skal stå på menyen når biskopen i Borg bestiller inn mat til gjester og arrangementer (Dagen, 19. september). Biskopen hevder dette er en enkel måte å være mer miljøvennlig på, og tilføyer «Vi som kristne må gå foran». Hva er det egentlig biskopen vil med dette utspillet? Er det galt å produsere kjøtt basert på norske arealressurser, som i begrenset grad kan utnyttes til å dyrke matvekster? I dag importerer vi vel 50 prosent av grønnsakene og mer enn 95 prosent av frukt og bær. Mesteparten av fôret brukt til oppdrettsfisk er importert fra andre kontinenter (bl.a. soya), og mye av de brukte arealene kunne i stedet for vært utnyttet til å dyrke matvekster, noe som gir langt mer mat med mindre klimabelastning. Utspillet til Sommerfeldt vil svekke grunnlaget for en bærekraftig norsk matproduksjon.

Verdens befolkning er ifølge FN anslått å øke til nær 10 milliarder i 2050, og disse munnene skal mettes. I dette perspektivet kommer biskopens anbefalinger som vil svekke matproduksjonen og ha liten miljøeffekt totalt sett, i et merkelig lys. Det blir spesielt vanskelig å forstå når biskopen med sitt utspill om å «bannlyse kjøtt» ønsker å oppnå mindre fokus på utslipp av klimagasser fra bil og fly. I en situasjon hvor vi må prioritere, må mat til alle komme først.

Professor Odd Magne Harstad, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og forsker Ola Flaten, Norsk institutt for bioøkonomi