Jeg ble omskåret som liten. Frp har rett når de ønsker et forbud | Benjamin King

Alle har ikke vært like heldige som meg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Under Fremskrittspartiets landsmøte ble det bestemt at partiet skal kjempe for å forby kroppslemlestelse av små, uskyldige gutter.

Selv om jeg ikke stemmer Frp, er dette et riktig steg i riktig retning.

Det er flere grunner til at praksisen rundt rituell omskjæring av gutter bør forbys.

Jeg er født i USA og har jødiske slektninger som stammer langt tilbake i tid. Jeg har til og med jødiske slektninger som ble offer for tsarens antisemittisme i Russland, og som ble offer for jødeforfølgelsene/utryddelse under andre verdenskrig.

Som liten ble jeg omskåret uten mitt samtykke, men jeg er heldig med tanke på at konsekvensene ikke har vært merkbare.

Det kan ikke sies om alle.

Offer for gammeldags overbevisning

Jødiske gutter blir omskåret når de er åtte dager gamle, noe som har vært praktisert lenge og fortsatt er en stor del av den kollektive identiteten for jøder.

Under selve omskjæringen får ikke alle gutter på verdensbasis noe bedøvelse, og noen opplever så store smerter at de at de får anfall.

Det er også gjort forskning på de psykiske effektene i etterkant hos både ungen og foreldre.

Det er også tilfeller med det verst tenkelige utfallet. Omskjæringsmetoden metzitzah b'peh (hvor rabbineren suger av blodet fra såret til små gutter) er forbudt i Norge.

Men man skal ikke se lenger bak enn til 2012 og 2004, der to guttebabyer døde av denne metoden i New York som følge av herpes fra rabbineren.

Hvorfor tar jeg opp dette når det ikke er lovlig i Norge og bare blir brukt av de mest ekstreme jødene på verdensbasis?

Fordi dette og praksisen i Norge har noe til felles, og det er at det blir gjort i religionsfrihetens navn.

I Norge var det en gutt som i 2012 døde hos en lege etter en omskjæring.

Noen har gått så langt som å si at et forbud mot rituell omskjæring er en form for antisemittisme. Guttene blir da offer for en religiøs og gammeldags overbevisning.

Hvor er religionsfriheten til disse barna?

Trenger en seriøs debatt

Det som trengs, er at vi blir mer bevisste på og får mer kunnskap om hva religionsfrihet skal være, og hvordan religionsfrihet skal implementeres i et samfunn som styres og ledes av sekulære institusjoner.

Menneskerettigheter står sterk i samfunnet vårt. Derfor trengs det en seriøs debatt om rituell omskjæring og om hvorvidt det er et brudd på barnekonvensjonen eller menneskerettighetskonvensjoner.

Det trengs en seriøs debatt om rituell omskjæring

Dette må debatteres på grunnlag av empiriske data om konsekvensene av rituell omskjæring og menneskerettigheter.

I en kronikk i Aftenposten fra 2013 tok for eksempel er rekke fagpersoner og organisasjoner til orde for at rituell omskjæring av gutter bryter medisinsk-etiske prinsipper. De mener risikoen er større enn helsegevinsten.

Et valg man tar selv

I Facebook-gruppen «Stopp rituell omskjæring av norske barn» diskuteres det hvor svakt gutter i står loven når det kommer til beskyttelse mot varige forandringer.

I Straffelovens § 284 står det at «med fengsel inntil 6 år straffes den som utfører et inngrep i kvinnes kjønnsorgan som skader eller påfører det varige forandringer».

Hvorfor gjelder ikke dette også gutter?

Ja, vi har loven om rituell omskjæring av gutter, men den trenger først og fremst en endring når det kommer til samtykke og små barn. Og at det skal gis «nødvendig smertelindring», hva betyr det?

Det er flere jøder i dag som ikke velger å utføre praksisen mot sine egne barn.

Det må da være mulig å erstatte brit milah (ritualet med omskjæring) med brit shalom (ritualet med bønner som resiteres likt som under brit milah, men uten omskjæring) som et kompromiss?

Da kan barnet selv ta valget å omskjære seg senere i livet.

Omskjæring kan gjøres når man faktisk har mulighet til å ta sine egne valg - uten å bli tvunget som følge av religiøse eller kulturelle grunner.


Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter


Lese mer om omskjæring av guttebarn?