Nei, det er Oslo-regionen som har høyest verdiskaping i Norge | Ole-Martin Ihle og Nils Brenna

  • Ole-Martin Ihle
    redaktør, humor- og vitenskapsprogrammet Brille på TVN
  • Nils Brenna
    redaksjonsmedlem, humor- og vitenskapsprogrammet Brille på TVN
Ifølge det fylkesfordelte nasjonalregnskapet til SSB står lille Oslo for 22 prosent av verdiskapingen i norske fylker. Det er mer enn Rogaland og Hordaland til sammen, skriver innleggsforfatterne.

Fakta er fakta.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fire næringsforeninger på Vestlandet hevder i innlegget «Veier i øst og vest» i Aftenposten 14. mai at de «står for den suverent største nasjonale verdiskapningen» i Norge.

Det er feil.

Oslos verdiskaping

En påstand blir ikke riktig om den gjentas mange ganger. Igjen surres det med fakta om regional verdiskaping. Vi har faktisk tall på dette.

Ole-Martin Ihle og Nils Brenna er henholdsvis redaktør og redaksjonsmedlem i humor- og vitenskapsprogrammet Brille på TVN.

Ifølge det fylkesfordelte nasjonalregnskapet til SSB står lille Oslo for 22 prosent av verdiskapingen i norske fylker. Det er mer enn Rogaland og Hordaland til sammen.

Hver sysselsatt i Oslo skaper verdier for 1,14 millioner kroner. Det er over 20 prosent mer enn de sysselsatte i Hordaland og Rogaland.

Hvorfor er det slik?

Kort fortalt: Hva de gjør, hvem de er og hvordan de bor.

Oslo har en næringssammensetting med en stor andel høyproduktive næringer. Og Oslo har, hold deg fast, få offentlige arbeidsplasser.

For selv med over 70.000 ansatte i statsadministrasjonen er Oslo det fylket med lavest andel offentlig sysselsatte. Siden 2010 er det skapt 84.000 private arbeidsplasser i Norge, 73.000 av disse i Oslo og Akershus.

Hvem de er? I Oslo er befolkningen yngre og med høyere utdanning enn resten av landet. Økt utdanning gir økt produktivitet.

Hvordan bor de? Byer har høyere produktivitet enn det man har utenfor byer. Det er nemlig en sammenheng mellom tetthet og produktivitet. Dette kalles agglomerasjonseffekter på fagspråket og handler om at større arbeidsmarkeder er mer effektive enn små.

Fakta er fakta

Vi har stor forståelse for at man opplever hovedstadspressen som østlandsfokusert.

Men fakta er fakta, om man ser dem fra Østlandet, Vestlandet eller fra månen, for den sakens skyld.

Og det er Oslo-regionen som har høyest verdiskaping i Norge.