Debatt

Kort sagt torsdag 15. august

  • Debattredaksjonen

Grønnvasking. Mediene bildebruk. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Grønnvasking på kollisjonskurs med artsmangfold i skog

Gudmund Nordtun i Glommen Skog skriver i Aftenposten 10. juli at vår kritikk «ikke er til å tro», fordi deres «vilje til å forvalte bærekraftig» fortjener bedre enn klagesang. BIOfokus sin rapport viser at skognæringens egne registreringer ikke fanger opp mer enn 14 prosent av naturverdiene uavhengige biologer finner i samme skog. Det er all grunn til kritikk.

Her påpekes grove feil i skogbrukets registrerings- og utvelgelsesprosesser av biologisk viktige områder de er pliktig å ta hensyn til, men de har ingen svar på tiltale.

Nordtun skriver at registreringene utføres av biologer, mens Per Skorge sier til Aftenposten 7. juli at «skogbrukets registreringer av miljøverdier i skog er mer enn gode nok selv om ikke alt utføres av biologer men av folk med skogbruksutdannelse».

Hvis registreringene ikke er kunnskapsmessig mangelfulle og utføres av habile aktører, hva er da årsaken til at 86 prosent av de viktigste biotopene for biologisk mangfold blir forbigått?

Så lenge næringen selv har ansvaret for å registrere naturverdiene i skogen, er den ikke bærekraftig og gjør det vanskelig å konkludere med noe annet enn at uavhengige biologer må overta, og at det må innføres søknadsplikt for hugst.

Gjermund Andersen, leder i Skogutvalget og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Tina Carina Laurendz, kommunikasjonsrådgiver i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus


Trenger vi å vise en smilende terrorsiktet?

Philip Manshaus er ikke dømt, men er mediene klar over sin rolle i sin sak? At folk er interesserte i hendelsen, er helt naturlig, men hva er pressens oppgave? Å være kritisk i saker som berører oss som samfunnsborgere? Men i denne og dessverre andre saker, viser mediene visse bilder av smilende siktede utøvere av vold mot fredelige mennesker. Det kan skape inspirasjonskilder til ekstreme miljøer. Jeg er for at man skriver om saker, men er kanskje kritisk til fremstillingen av siktede i mediene, for ikke å skape forbilder og enda mer terror. Det er lov å reflektere over dette, også for journalister.

Markus Herde, Oslo


Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Naturvernforbundet
  3. Skog
  4. Klima
  5. Terror
  6. Medier