Debatt

Bompengene bidrar til sikre veier | Per Morten Lund

 • Per Morten Lund
  Per Morten Lund
  Regionvegsjef, Statens vegvesen Region øst

Aldri før har det vært bygget så mye trafikksikker vei på så kort tid her i landet, og mye av det hadde trolig ikke blitt bygget om det ikke var for bompengene, skriver Per Morten Lund. Bildet viser en bomstasjon i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

De siste ti årene er antall trafikkdrepte på norske veier redusert med nesten 60 prosent. Det kan vi blant annet takke bompengene for.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Foto: STATENS VEGVESEN

Det raser en bompengedebatt over landet. Tonen er hissig og frontene steile.

Det er vesentlige argumenter på begge sider: Den økonomiske belastningen for den enkelte, miljø- og klimagevinsten, bedre kollektivtilbud, at Norge er et rikt land som bør betale for nye veier på annet vis enn ved bompenger, og målet om at trafikkveksten i byene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Les også

 1. Nye bomstasjoner i Oslo: – Noen har råd til å kjøre ungene på flere aktiviteter daglig. Andre må droppe det.

 2. Protestparti mot bompenger nest størst på måling i Bergen

Trafikksikkerhetsgevinst

Det er Stortinget som har bestemt at veibygging i Norge skal finansieres helt eller delvis med bompenger, og vi i Statens vegvesen forholder oss selvsagt til det.

Det er fullt mulig å forstå argumentene på begge sider, men samtidig er det grunn til å minne om den store trafikksikkerhetsgevinsten vi har hatt fordi vi har kunnet holde et høyt tempo i byggingen av nye og sikrere veier.

I 2008 ble 255 personer drept i trafikken her i landet. I 2018 var tallet 108, altså en reduksjon på nesten 60 prosent. Gjennom disse ti årene er hundrevis av liv spart, enorme menneskelige tragedier unngått. Sannsynligvis kjenner vi alle noen som ikke har omkommet i trafikken – takket være at veiene er blitt sikrere.

På veier med stor trafikk er midtrekkverk, og andre former for fysisk skille mellom kjøreretningene, et helt avgjørende tiltak for å øke trafikksikkerheten.

På E6 mellom Hamar og Lillehammer, en strekning som år etter år tok en rekke menneskeliv på tragisk vis, er ulykkene nærmest utradert etter at Vegvesenet for noen år siden satte opp tre mil med midtrekkverk.

Resultater å vise til

I Region øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland), som er den delen av landet jeg kjenner best, har Statens vegvesen de siste årene investert mer enn 60 milliarder kroner i motorveier med fysisk midtdeler, og de har i stor grad vært finansiert med bompenger: Ny E6 gjennom Østfold, Akershus og Hedmark. E18 gjennom Østfold og Oslo. E6 i Gudbrandsdalen og deler av E16 Kløfta-Kongsvinger og E16 Sandvika-Skaret. Rv. 22 på Romerike, rv. 4 på Hadeland og rv. 150 i Oslo.

Dette er eksempler fra «min» region, andre deler av landet har lignende resultater å vise til. Aldri før har det vært bygget så mye trafikksikker vei på så kort tid her i landet, og mye av det hadde trolig ikke blitt bygget om det ikke var for bompengene.

Trengs fortsatt investeringer

Så skal vi vokte oss vel for å tro at kampen mot trafikkdøden er vunnet, for det er den ikke. Ved utgangen av april i år var det 31 drepte i trafikken i hele landet, mot 24 i fjor og 23 i 2017. Hver ulykke er en for mye!

Statens vegvesen jobber med nullvisjonen som ledestjerne. Med den utviklingen vi har hatt de senere årene kan dette bli mer enn en visjon. Nå ser vi at det faktisk kan være mulig å nå målet om null drepte eller hardt skadede i veitrafikken. Men for å komme dit, trengs det fortsatt store investeringer for å gjøre veiene våre sikrere, og så må det være opp til politikerne å avgjøre hvordan veiene skal finansieres.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Bompenger
 2. Samferdsel
 3. Trafikktall