Det er ingen menneskerett å studere på Berkeley | Fredrik Løvberg

  • Fredrik Løvberg
Studiestart ved University of California, Berkeley.

Skolepengene ved universitetene er svimlende og begrenser sosial mobilitet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Gratulerer så mye med inntaket på Berkeley, Peter Grinde-Hollevik. Det er mildt sagt imponerende, men jeg er ikke nødvendigvis enig i at det er statens oppgave å fullfinansiere din drøm.

Du skriver hos Si ;D 4. mai at du ble overrasket over at foreldrenes lommebok får betydning for hvilke muligheter man har.

Fredrik Løvberg tar en mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

La oss først erkjenne en brutal sannhet: Penger gir muligheter. Dette gjelder naturligvis også i Norge. Kommunistregimene i Øst-Europa frem til 1989 har vist at fullstendig utvisking av økonomiske ulikheter hverken er praktisk gjennomførbart eller ønskelig.

Begrenser sosial mobilitet

Paradoksalt nok trekker du frem sosiale forskjeller som et argument for at staten bør finansiere dine studier på Berkeley.

I Norge er det høy sosial mobilitet. Man er ikke «låst» til foreldrenes sosiale gruppe, utdannings- eller inntektsnivå. Virkemidler som har bidratt til dette, er blant annet et bredt og gratis studietilbud for høyere utdanning.

Videre sørger Lånekassen for at man kan studere på anerkjente universiteter i Europa uten at finansieringen utgjør den største barrieren.

Les også

Hvor privilegert må jeg være for å dra på drømmeskolen? | Peter Flo Grinde-Hollevik

Opererer som hedgefond

I USA er ordningen betydelig annerledes. Skolepengene ved universitetene er svimlende og begrenser sosial mobilitet. Ivy league-skolene er også kritisert for at lite av skolepengene går til forskning og utdanning, og at de i realiteten opererer som hedgefond.

Det er dermed et paradoks at du argumenterer for å utjevne sosiale forskjeller, samtidig som du mener at staten må finansiere ditt opphold på et universitet som reduserer den sosiale mobiliteten i USA.

Urimelig høye skolepenger

Jeg er ikke uenig i at Norge kan dra nytte av norsk deltagelse på eliteuniversiteter. Din analyse av avkastningspotensial mangler imidlertid en vurdering av alternativkostnad.

Kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon uten å fylle amerikanske universitetsfond med millioner av kroner pr. student? Svaret gir seg selv.

Hvorfor utdanningsinstitusjoner, som besitter pengebinger på milliarder av dollar, skal kreve urimelig høye skolepenger, får bli gjenstand for en annen debatt.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.