Debatt

Regjeringen innrømmer at klimamålene ikke nås. Samtidig takker de nei til det som virker. | Erling Sæther

  • Erling Sæther
    Erling Sæther
    Partner, rådgivningsselskapet Flowchange AS
Statssekretær Sveinung Rotevatn (bildet) innrømmer at Norge ikke når klimamålene i 2020. Samtidig skryter Rotevatn av at Norge er på god vei og viser til den vellykkede satsingen på elbiler, skriver innleggsforfatteren.

Forstå det den som kan.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 8. oktober innrømmer statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Klima- og miljødepartementet at Norge ikke når klimamålene i 2020.

Målet bygger på et forlik i Stortinget senest fastsatt i 2012. I statsbudsjettet for 2020 står det at 2030-målene på 40 prosent reduksjon CO₂ skal tas hjemme og for hver sektor.

Samtidig skryter Rotevatn av at Norge er på god vei og viser til den vellykkede satsingen på elbiler.

Veibruksavgift

Rotevatn tar feil.

Faktum er at elbilpolitikken som i 2019 koster staten vel 7 milliarder kroner, kun bidrar med 400.000 tonn, mens biodrivstoffet utgjør 1,2 millioner tonn reduksjon. Av dette utgjør 800.000 tonn høyinnblandet avgiftsfri biodiesel og i noen grad bioetanol som transportbedriftene bidro med.

Nå vil staten innføre veibruksavgift på nesten 4 kroner literen på dette volumet. Det betyr at det neppe vil omsettes en eneste liter biodiesel utenom omsetningskravet fra 2020 fordi literprisen øker tilsvarende og blir om lag 5 til 7 kroner literen dyrere enn vanlig diesel.
Utslippene vil øke med 800.000 tonn, eller 20 prosent, neste år bare fra lastebiler og busser.

Dette gjennomfører staten til tross for at tiltakskostnaden for elbiler er 10.000 kroner pr. tonn CO₂ redusert, mens tilsvarende kostnad for biodiesel kun er 2000 kroner pr. tonn.

Forstå det den som kan

Hvorfor?

Staten begrunner det med at det omsettes for mye biodiesel med palmeolje. Biodiesel med palmeolje og fraksjoner av dette er redusert med to tredjedeler fra 2017 til 2018 og skal fases ut i sin helhet fra 2019–2020. Det har drivstoffleverandørene forpliktet seg til, ifølge en forpliktelseserklæring de har avgitt.

Regjeringen bruker mye energi på å fortelle om at Enova har fått 1 milliarder kroner over to år for å hjelpe transportsektoren. Det er vel og bra, men problemet er at teknologien for utslippsfrie tunge kjøretøyer ikke er moden før tidligst om ti år. I mellomtiden er biodrivstoff det eneste virkemiddelet tungtransporten har for å redusere sin miljøbelastning.

Tas muligheten bort vil vi ikke nå utslippsmålene for veitrafikken i 2030 rett og slett fordi tunge kjøretøyer står for nesten halvparten av klimautslippene i sektoren.

Forstå det den som kan.


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Biodrivstoff
  2. Klima- og miljødepartementet
  3. Sveinung Rotevatn
  4. Elbil