Som norsk muslim bruker jeg stemmen til å stå opp mot Sian

Det er ikke deres ytringer som er en trussel mot det norske samfunnet, men den manglende kunnskapen de har om islam, skriver Arina Aamir (bildet) om Sian.

La det være helt klart at jeg er uenig i det Sian står for og gjør, men det at vi lever i et samfunn med ytringsfrihet er mer en trygghet enn en trussel.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det ideelle hadde vært å overse Sian og deres aktiviteter totalt. Men et relevant spørsmål i denne sammenheng blir allikevel hvordan en antiislamsk gruppe som brenner hellige skrifter og ønsker å få slutt på den såkalte «islamiseringen av Norge», kan få lov til å avholde slike krenkende demonstrasjoner uten konsekvenser?

Her kommer ytringsfriheten inn i bildet. Vi lever i et fritt land, med rett til å si og mene akkurat det vi vil. Du har rett til å mene at muslimer ikke har noe å gjøre i den vestlige verden, og du har ytringsfrihet til å brenne hellige skrifter uten at det får konsekvenser.

La det være helt klart at jeg er uenig i det Sian står for og gjør, men det at vi lever i et samfunn med ytringsfrihet er mer en trygghet enn en trussel. Utfordringen blir for oss alle hvordan vi skal tolerere det vi ikke kan akseptere. Jeg mener at uenighet skal møtes med debatt, ikke ved å nekte aktører muligheten for debatt.

I dag bruker jeg derfor stemmen min, som norsk muslim, til å stå opp mot Sian og deres hatefulle oppfatning av islam. Det er ikke deres ytringer som er en trussel mot det norske samfunnet, men den manglende kunnskapen de har om islam.

Les også

Hvorfor tillater politiet Sian å spre et hatefullt budskap? La meg forklare.

Det verste er at de sprer giftig hat og frykt på grunnlag av falske påstander om islam. Den beste medisinen mot denne giften er å søke kunnskap om hva islam faktisk står for og ut fra dét stille spørsmål som kan bidra til konstruktiv debatt og endring av holdninger og handlinger.

Handler vi ikke nå, kan situasjonen eskalere og gå ut over uskyldige liv. Her trenger vi politikere som står opp mot hat og diskriminering, ikke politikere som snakker om snikislamisering. Vi trenger en læreplan som lærer oss forståelse og respekt for hverandre, ikke en læreplan som bare forteller oss at muslimer tror på Allah. Vi trenger en befolkning med kunnskap, ikke med fordommer og hat.

Det er kun slik vi kan få et Norge som inkluderer alle, og det er kun slik vi kan leve sammen i fred med forståelse og respekt for hverandres ulikheter.