Hva om Y-blokken lignet på det kongelige slott, Astrup? | Hembre, Claussen og Shumba

Vi oppfordrer til rivestans nå. Bygget og byrommene står fremdeles og kan videreutvikles med annet innhold.

Skulle Stortinget, når det i 2021 får prisen presentert, kreve nedskalering av prosjektet, vil nok mange angre dypt på at man forhastet seg med å rive, skriver innleggsforfatterne.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) svarer i Dagsavisen 4. august på Iselin Shumbas kronikk fra 3. august: «Våren 2013 konkluderte en konseptvalgutredning med at alle de skadde bygningene burde rives, blant annet Y-blokken og Høyblokken.»

Astrup unnlater å nevne at en konseptvalgutredning (KVU) er et finanspolitisk verktøy, og at kriteriene som ble vurdert, var, i prioritert rekkefølge: effektivitet, sikkerhet, fleksibilitet, bymiljø og, sist, bevaring av bygninger og kunst.

Ei heller nevnes at neste trinn i prosjektmodellen, kvalitetssikringen KS1 (februar 2014), påpekte at KVUs anbefaling bygger på en antagelse om at kostnader og de fire førstnevnte kriterier vil telle mer for regjeringen enn verdien av bevaring, og presiserte at regjeringen « ... kan vurdere det annerledes».

Regjeringen Solberg tok i mai 2014 et selvstendig valg om føringer for nytt regjeringskvartal, i tråd med KVUs anbefaling, der bevaring ble nedprioritert.

Hadde Y-blokken vært fra en annen tid, i stil med det kongelige slott for eksempel, ville nok vern fått høyeste prioritet. Hva tenker du om det, Astrup?

Les også

Y-blokkunsten flyttet til midlertidig lagringsplass

Stortingets godkjenning

Med riving av Y-blokken er gjennomføring igangsatt uten at det foreligger KS2, kostnadsramme og finansiering. Dette strider mot prosjektmodellen og også Statsbyggs intensjoner, jf. prosjektdirektør Knut Jørgensens uttalelse 6. mars 2019 (Statsbyggs nettside): «Selv om entreprisekontrakter lyses ut, er byggestart avhengig av Stortingets godkjenning. Det legges opp til gjennomføring av KS2 (ekstern kvalitetssikring 2) høsten 2019 og vinteren 2020.»

Og selv om Stortinget har hatt prosjektet for nytt regjeringskvartal til behandling, er saken ikke ferdigbehandlet. Stortingsmeldingen manglet kostnadsramme, kvalitetssikringen KS2 er ikke lagt frem og investeringsbeslutning foreligger ikke. Hvordan legitimerer Astrup ikke å ha innhentet Stortingets godkjenning, slik statens prosjektmodell krever?

Bystyrets krav om nedskalering og bevaring (april 2020) avvises, likeledes de over 62.000 underskriftene og en lang rekke internasjonale medieoppslag preget av vantro over Norges omgang med et kulturminne i verdensarvklasse.

Les også

Bystyret vil bevare Y-blokken. Vedtaket får ingen betydning.

Skulle Stortinget, når det i 2021 får prisen presentert, kreve nedskalering av prosjektet, vil nok mange angre dypt på at man forhastet seg med å rive.

Rivestans nå!

Vi oppfordrer til rivestans nå. Bygget og byrommene står fremdeles og kan videreutvikles med annet innhold.

Byrommet kan videreutvikles, skriver innleggsforfatterne.

Dette er realistisk, da arealbehovet for nytt regjeringskvartal er halvert siden 2013.

Vern av betydningsfull bygningsarv og vårt kollektive minne står ikke i konflikt med det åpne, trygge og grønne, Astrup. Dette handler om politisk mangel på forståelse for byggets bevaringsverdi!