Debatt

USA begår farlig feil overfor Iran | Kjell Magne Bondevik

  • Kjell Magne Bondevik
    Kjell Magne Bondevik
    tidligere statsminister og utenriksminister (KrF)
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

Det er stor fare for at dette eskalerer til væpnet konflikt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vesten og USA har begått flere feil i politikken overfor den arabiske og muslimske verden. Dette har bidratt til å forsterke motsetningene. Nå er USA i ferd med å gjenta disse feilene overfor Iran.

Forholdet mellom den muslimske og den vestlige verden inneholder flere dimensjoner: politiske, økonomiske, kulturelle og religiøse. Hvis man ikke er seg dette bevisst, er det lett å ty til forenklede grep og gjøre store feil. Historien har vist at Vesten ofte har opptrådt slik at muslimske land har følt seg ydmyket.

Samtidig har mange muslimske land vanskelig for å forstå hvor viktig menneskerettigheter og demokrati er for Vesten. De har også gjerne svekket universale menneskerettigheter og tilpasset dem til egne normer, slik Kairo-erklæringen av 1999 er et eksempel på.

Les også

Iran vedgår at de har overgått atomavtalens grense for lagring av uran

Gjentar samme feil

Iran er en stolt nasjon med en rik historie og kultur. Landet har hatt skiftende regimer, og siden revolusjonen i 1979 er det som kjent det øverste muslimske presteskapet som har det siste ordet, også i politiske spørsmål. Dette er selvsagt et uakseptabelt system. Det er en levende opposisjon i landet, men den holdes nede med hard hånd.

Det er forståelig at vestlige ledere ønsker en forandring. Men dette legitimerer ikke krigshandlinger i henhold til internasjonal lov og rett. USA gjorde samme feil overfor Irak i 2003. I tillegg var den krigen med på å destabilisere landet, og situasjonen er slettes ikke blitt bedre. Ingen masseødeleggelsesmiddel ble funnet, noe som var påskuddet for å gå til krig.

Noe av det samme kan skje i konflikten mellom USA og Iran. Men president Trump har vel ikke lært av historien, hvis han overhodet bryr seg om den. Istedenfor å bruke den atomavtalen som president Obama og andre vestlige ledere oppnådde med Iran, har USA trukket seg fra avtalen og skapt stor spenning mellom landene. Jeg tror at dette øker faren for at Iran skaffer seg atomvåpen istedenfor å redusere den.

Les også

AP: Irans utenriksdepartement mener USAs nye sanksjoner betyr en «permanent avvikling» av diplomatisk kontakt

Ond og lammende «sirkel»

Faren nå er at enkeltepisoder og konfliktpreget retorikk kan føre situasjonen ut av kontroll og føre til krig. Det kan bli katastrofalt. Iran er en stolt nasjon med store militære ressurser. De vil sikkert slå tilbake mot et amerikansk angrep, med tap av menneskeliv og store lidelser som resultat.

På lengre sikt vil dette forsterke den muslimske verdens fiendebilde av Vesten og gjøre det enda vanskeligere å løse konflikter, som i Syria og Jemen. Det kan også komme til å forsterke oppslutningen om ekstreme islamistiske bevegelser.

Hvilke regionale rystelser en krig vil skape, er uoversiktlig.
Hva er alternativet? Landene må ta steg for å innlede en dialog. Men de har hver sin unnskyldning for å unngå dette: USA vil ikke før Iran legger bort sitt atomprogram, og Iran vil ikke før USA hever sanksjonene. Dette blir en ond og lammende «sirkel».

Noen sier at dialog er altfor «mykt», snilt og naivt. De har ikke skjønt mye. En reell dialog er krevende og forutsetter mot. Jeg er redd for at den nåværende amerikanske administrasjonen ikke har disse egenskapene. De tyr i stedet til enkel og konfliktskapende retorikk. Med stor fare for at dette eskalerer til væpnet konflikt.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Utenrikspolitikk
  2. Amerikansk politikk
  3. Internasjonal politikk
  4. Iran