En anonym fars bønn: Cannabis kan virke uskyldig, men kan ødelegge familier. Vår historie er ikke unik.

Sønnen vår ble mer og mer innesluttet, mistet tiltakslyst og begynte å droppe skolen, skriver bekymret far.

Om cannabis blir lovlig, er jeg redd det blir vanskeligere for oss foreldre å hindre barna våre i å bruke det.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Flere politiske partier, særlig ungdomspartiene, vil legalisere cannabis. Jeg er far til en gutt som er avhengig. Jeg ønsker å fortelle vår historie i håp om at de som skal diskutere dette fremover også vil se denne siden av saken.

Sønnen vår begynte å røyke sammen med venner. Et av problemene med hasj er at det kan inntas uten at vi som er rundt merker det. Inntak kan gjøres luktfritt med apparat som er lett tilgjengelig. Etter måneder med moderat bruk ble inntaket stadig større, og vi begynte å se tegn på at noe var galt. Han ble mer og mer innesluttet, mistet tiltakslyst og begynte å droppe skolen.

Sønnen vår var blitt avhengig.

Les også

Forskere ved Folkehelseinstituttet: Cannabisbruken vil trolig øke betraktelig

Kan ødelegge familier

Regelverket gjør det vanskelig å hjelpe mindreårige hvis de ellers er psykisk friske. Er man sterkt avhengig av cannabis, trenger man sykehusbehandling, noe som ikke finnes for mindreårige i dag.

Vi gjennomgikk ett års mareritt der vår sønn visnet mer og mer bort. Nesten hele skoleåret ble ødelagt. Han sliter fremdeles på skolen fordi hullene er så store. Røykingen har skadet hjernen hans, hukommelsen er redusert.

Vår historie er ikke unik. 10–30 prosent av de under 18 år kan bli avhengige. Cannabis kan virke uskyldig, men kan ødelegge familier. Søsken, foreldre og ungdommene selv lider.

Det var et ubeskrivelig nederlag å måtte ta ham ut av hjemmet og til en institusjon langt fra hjembyen vår. Men avhengigheten var for sterk, ingen i nærmiljøet klarte å hjelpe ham.

Vi bærer på en stor sorg, en sorg vi blir minnet på hver gang vi går forbi det tomme gutterommet hans.

Les også

Lege: Nei, cannabis truer sjelden livet. Men det truer måten vi lever det på.

Faren ved legalisering

I skoledebattene møter ungdomspolitikerne et stort publikum på min sønns alder. Politikerne kan ha stor påvirkningskraft. Et så komplisert tema må diskuteres på en varsom, nyansert måte, ikke med populistiske argumenter og «kule» virkemidler, slik Unge Venstre gjør. Alle sider må belyses!

Cannabis kan gi sterk avhengighet, skade hjernen og forårsake store kostnader for enkeltpersoner, familier og samfunnet. Jeg er redd legalisering vil gjøre kriminelle enda mer kyniske og pågående mot mindreårige som ikke kan kjøpe stoffet lovlig.

Om cannabis blir lovlig, er jeg redd det vil gi økt aksept og gjøre det vanskeligere for oss foreldre å hindre barna våre i å bruke det.

Aftenposten kjenner innleggsforfatterens identitet.