Debatt

Kort sagt, torsdag 7. november

  • Debattredaksjonen

Norsk melkeproduksjon. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Økt selvforsyning krever økt bruk av gressarealene

Aftenpostens leder 18. oktober tok opp en særs viktig sak for norske melkeprodusenter: nedskaleringen av 100 millioner liter melk og konsekvensene av det.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag var med i forhandlingene. Vi brøt forhandlingene fordi det kun var fokus på nedskalering og ikke vilje til å se på hvor og hvordan vi skal produsere melken. NBS bruker enhver anledning til å ta opp det Aftenposten også er opptatt av: det politiske målet «å øke andelen norsk mat, produsert på norske ressurser».

Nedskaleringen var første mulighet til å se på melkeproduksjon både når det gjelder klimautfordringene og økt selvforsyning etter at klimaavtalen ble inngått i juni. Det var det ingen interesse for.

Økt selvforsyning krever økt bruk av gressarealene. Vi må altså bruke våre egne fôrressurser og heller produsere mindre melk pr. ku. De arealene som det ikke er mulig å dyrke annet enn gress på, ligger i våre dal- og fjellbygder. Her finner vi de små og mellomstore brukene: legitimiteten til norsk landbrukspolitikk.
Verden vil trenge mer mat. Norge må ta vår del av ansvaret og dyrke korn og matvekster der det er mulig og samtidig bruke mest mulig av gress – og beiteressursene til ku, sau og geit.

Avtalen som er inngått mellom staten og Norges Bondelag ser bare på hvordan man kan redusere melkeproduksjon. Vi er redd den vil føre til at det blir enda færre melkeprodusenter som kan og vil bruke gressarealene.

Kjersti Hoff, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Landbrukspolitikk
  3. Debatt