Kort sagt, fredag 1. november

Boken Pillebefinnende. Dette er dagens kortinnlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Grovt feilaktig om Pillebefinnende

Journalist Ingeborg Senneset sidestilte i en kommentarartikkel i Aftenposten 25. oktober min samfunnskritiske faktabok Pillebefinnende med boken Spirit Hacking av sjaman Durek Verrett. Min bok blir omtalt under mellomtittelen «Svada som sakprosa og fakta». Det foreligger grunn til å tro at Senneset ikke kan ha lest så mye som en side i min Pillebefinnende.

Boken fikk etter utgivelsen høsten 2017 svært gode anmeldelser i blant annet Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, Sykepleien, Tidsskrift for Den norske legeforening, Dagbladet og Aftenposten nettopp for sin grundighet og sitt omfattende vitenskapelige kilderegister. Ettersom jeg ikke selv er medisinsk utdannet, ble manuset i sin helhet forut for utgivelsen gjennomlest av dr.med. Charlotte Haug, mangeårig redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Senneset velger i artikkelen å sitere lege Andreas Wahl Blomqvist, som i mine øyne på svært tynt grunnlag kritiserte boken i Tidsskriftet april 2018. Hun glemmer å informere om at artikkelen til Wahl Blomquist var en reaksjon på den overveldende positive bokanmeldelsen av Pillebefinnende som professor Lars Slørdal nylig hadde publisert i samme medium.

Slørdal avsluttet sin anmeldelse slik: «For oss med forskrivningsrett er Geelmuydens bok alvorlig og berettiget systemkritikk. Legemiddelfeltet domineres av kyniske kommersielle interesser, og medisinsk og regulatorisk faglighet er satt på sidelinjen. Til øvrige potensielle målgrupper har jeg to råd. Til dere som ikke er lettskremte: Løp og kjøp. Til dere andre: Vær nøye i valg av fastlege.»

Niels Christian Geelmuyden, forfatter og skribent

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.