Motstandsmuseum for fremtiden | Lars Borgersrud

Det er behov for en betydelig offentlig økonomisk innsats for å skape et mer fremtidsrettet motstandsmuseum, skriver innleggsforfatteren.

Det haster å omorganisere Hjemmefrontmuseet, men et nybygg er ikke svaret.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Hjemmefrontmuseets nye leder Lars Rowe kommer i Aftenposten 24. juni med
fremtidsrettede ideer om et museum som altfor lenge har vært modent for
nyutvikling. Men planene avhenger av et tilbygg. Her må det ropes varsko.

Nybygg på festningsområdet vil utløse enda en av Oslos endeløse debatter om bevaring, arkitektur og lokalisering. Etter alt å dømme er en slik kamp tapt på forhånd.

Samtidig er det grunn til å se på museets organisering og virkefelt. Museet bør
utvilsomt inn under en sivil museumsfaglig institusjon, og arkivene bør overføres til Arkivverket (tidligere Riksarkivet), der de i henhold til lov og bestemmelser om avlevering og oppbevaring hører hjemme. Det vil kunne frigjøre areal til bruk for utstillingen.

Nye perspektiver

Mye av arkivene ligger i gamle bygninger med sprinkleranlegg, hvor det bare
skal ett uhell til for å utløse uopprettelig skade. Det haster med overføring til
Arkivverket. Etter tømming kan arealene i 2. etasje brukes til utstillingen. Det bør også vurderes om lokaler utenfor festningen, som gamle Deichmanske bibliotek, er et alternativ. Uansett er det behov for en betydelig offentlig økonomisk innsats.

Her trengs et bredt sammensatt utvalg som kan trekke opp hovedlinjer for
fremtidig virksomhet og lokalisering. Alle gode krefter bør samles om å skape et mer fremtidsrettet motstandsmuseum, ikke ved å kaste det gamle, men ved å utvide perspektivene, som Rowe skriver.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter