Likestilling for alle er ikke kontroversielt | Svein Stølen

Black Lives Matter-bevegelsen har demonstrert over store deler av verden. Her fra Oslo 5. juni.

Likestilling, kjønnsbalanse og mangfold er UiO-verdier.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et debattinnlegg i Aftenposten spør Ronald Mayora Synnes og Helen Karen Eriksen hvordan norske universiteter stiller seg til black lives matter-bevegelsen. Det er et viktig spørsmål.

Samtidig anklager de to Universitetet i Oslo (UiO) implisitt for motvilje mot å ansette utlendinger, og indirekte for rasisme. Dermed skjemmes en viktig sak av en påstand uten kunnskapsgrunnlag.

Svein Stølen er rektor ved Universitetet i Oslo.

Fakta først. Ved Det juridiske fakultet har 30 prosent av de vitenskapelig tilsatte mastergrad fra utlandet. Innen realfag har 22 av de 44 sist tilsatte 1.-amanuenser ikke norsk pass. Ved det humanistiske fakultet er tre av syv instituttledere ikke født i Norge.

UiO har gjentatte ganger fått høre at internasjonaliseringen har gått for langt. En tilsynelatende motvilje mot å ansette mennesker født utenfor Norge er motbevist.

Hva mener vi om rasisme? De menneskerettigheter som skal hindre diskriminering av kvinner og av seksuell legning, skal også hindre rasisme. Derfor var min respons på Twitter 2. juni tydelig: «I am appalled by the brutality and violence demonstrated by Minneapolis police forces. We all have a responsibility to stand up to such injustice. UiO will continue its effort to stop harassment and racism!»

UiOs arbeid for mangfold adresserer kjønn, etnisitet, funksjonsevne, kjønnsidentitet, seksuell orientering og sosioøkonomisk bakgrunn. Det skal være like muligheter til å påvirke og delta for alle. Inkludering handler om anerkjennelse, respekt og forståelse av forskjellighet.

Målet er å sikre like muligheter og rettferdig behandling, samt dra nytte av de positive effektene av et mangfoldig universitet.

Dette er grunnleggende verdier for UiO. Vi arbeider for disse i hverdagen. UiO aksepterer ingen form for trakassering. Vi er likevel ikke naive. Hverdagsrasisme finnes dessverre i vårt samfunn – også på UiO. Arbeidet mot denne må intensiveres, og ønsket om tydelighet er notert.

Vi understreker at UiO de siste årene har hatt et særlig fokus på kompetanseheving av ledere i håndtering og forebygging av trakassering. 332 ledere har til nå vært gjennom kurset. Arbeidet for et trygt, godt og inkluderende arbeids- og læringsmiljø for alle kan vi aldri nedprioritere.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter