Surrer om kapitalisme og kokosnøtter | Mímir Kristjánsson

  •  Mímir Kristjánsson

Fredrik Mellem vil veldig gjerne forsvare kapitalismen. Problemet er at han ikke forstår hva kapitalisme er for noe.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.


På arbeidernes kampdag 1. mai velger Fredrik Mellem (Ap) i år å rette skytset mot Rødt, som han mener er «et intellektuelt havari» fordi vi ønsker et annet samfunnssystem enn kapitalismen.

Det er snart ikke andre enn Fredrik Mellem og tankesmien Civita som henger fast i de gamle kald krigs-oppfatningene av Rødt. Men det skader ikke å gjenta det enda en gang: Rødt er et demokratisk parti som har tatt et utvetydig oppgjør med stalinisme og diktaturer i land som Sovjetunionen og Kina. Dette skjønner nå de aller fleste i Norge, og det er en av grunnene til at Rødt for tiden er i sterk medvind.

Fredrik Mellem er styremedlem i Oslo Arbeiderparti

Forstår ikke kapitalismen

Mellem vil veldig gjerne forsvare kapitalismen. Problemet er at han ikke forstår hva kapitalisme er for noe. Han forteller historien om hvordan mennesker helt siden apestadiet har byttet varer og tjenester. «La meg klø deg litt på ryggen i bytte mot den kokosnøtten».

Det er i og for seg riktig. Men det har ingenting med kapitalisme å gjøre.

Det har funnes byttehandel mellom mennesker i mange årtusener før kapitalismen, og det vil byttes varer mennesker imellom også etter kapitalismen.

Kapitalisme er navnet på et spesifikt økonomisk system der private eier og kontrollerer produksjonsmidlene. Dette systemet har vi ikke hatt siden apestadiet, det har tvert imot vokst frem for alvor de siste par århundrene.

Bytting er ikke utbytting

Mellems manglende forståelse av hva kapitalisme er, forplanter seg videre som følgefeil. Rikdom oppstår i Mellems verden slik: «Noen, som kanskje både likte og var flinke til å klø andre på ryggen, klarte å bytte til seg uforholdsmessig mange kokosnøtter på denne måten». En fantasifull beretning om hvordan verden er kommet dithen at de åtte rikeste personene på jorden eier mer enn den fattigste halvparten!

«Noen kommer likevel alltid bedre ut av byttehandler enn andre», skriver Mellem, før han legger til: «Det er dette Rødt kaller utbytting».

Men det er slett ikke dette Rødt kaller utbytting.

Utbytting handler for Rødt ikke om urettferdige byttehandler, men om at det under kapitalismen skapes merverdi (profitt) som de som selger arbeidskraften sin og skaper denne profitten, ikke får sin rettferdige andel av. Dette er noe ganske annet enn å være mer eller mindre flink til å bytte kokosnøtter.

Kapitalismens kjennetegn

Det er skremmende at en politiker som hevder å representere Arbeiderpartiet i et innlegg om kapitalismen, ikke nevner arbeid med ett eneste ord. Lønnsarbeid, der arbeideren selger sin arbeidskraft som vare til kapitaleieren for lønn (og ikke bare bytter den fra seg hver gang han vil ha kokosnøtter), er et av de mest sentrale kjennetegnene ved kapitalismen.

Ettersom Mellem lever i den vrangforestillingen at vi har hatt kapitalisme på jorden helt siden apestadiet, faller han naturligvis i den gamle fellen der han anser kapitalismen for å være «en del av naturen». Han sammenligner det selv med været. Dermed må vi bare akseptere urettferdighetene i kapitalismen.

Kapitalismen som evighetsrike?

Dersom man forstår at kapitalismen er et økonomisk system skapt av mennesker, vil man også forstå at det er mulig å lage mer demokratiske økonomiske systemer. Denne innsikten har ikke Rødt hentet ned fra himmelen. Den bygger vi på hele norsk arbeiderbevegelses historie, blant annet på historien til Fredrik Mellems parti – som til langt utpå 1970-tallet sa de ville erstatte kapitalismen med demokratisk sosialisme.

Det virkelige intellektuelle havariet vil være å kaste vrak på denne stolte arven og godta kapitalismen som et evighetsrike.

Mímir Kristjánsson var leder i Rød Ungdom fra 2006 til 2008, satt i Rødts arbeidsutvalg fra 2008 til 2010 og var valgkampsekretør for Rødt frem mot stortingsvalget 2009. Han har vært redaktør for Manifest Tidsskrift og nyhetssjef i Klassekampen. Kristjánsson har også skrevet flere bøker, den siste var «Hva ville Gerhardsen gjort?»

  • Mímir Kristjánsson flytter hjem til Stavanger. Her kan du lese mer om hvorfor:
Les også

Finn din indre hjemlengsel og følg mitt eksempel: Flytt ut av Oslo! | Mímir Kristjánsson

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.