Debatt

Den sikreste veien mot uførhet er å vise at du ikke fungerer | Lege Bjørn B. Hansen

  • Bjørn Berge Hansen
    Bjørn Berge Hansen
    Lege
Utvid egenmeldingsperioden til 14 dager og krev at det skal foreligge sykdomsdiagnose ved åtte uker, anbefaler Bjørn Berge Hansen.

Tre konkrete problemstillinger som Erna Solberg kan gjøre noe med, og som kan redusere uføretallene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Statsminister Erna Solberg kjemper mot bølgen av uføretrygdede. I mine snart 30 år som lege, hvorav 11 år i Nav, har jeg fulgt min andel medborgere ut i uførheten. Det har gitt meg erfaring jeg gjerne deler. Solberg skal få tre konkrete problemstillinger som hun kan gjøre noe med, og som kan redusere uføretallene:

Statsminister Erna Solberg får tre konkrete tips fra lege Bjørn Berge Hansen.

1. Solberg gjør oss oppmerksom på at de uføre kommer fra AAP (arbeidsavklaringspenger). Jo da, men de på AAP kommer fra sykepenger (som regel). Ferden mot uførhet starter på sykemeldingens første dag når du går du til legen og henter deg en sykmelding. Sykmelding er i praksis selvbetjening til tross for at loven stiller klare vilkår. Det må endres.

2. For å få sykepenger, AAP eller uføretrygd, er det et hovedvilkår at du må ha et funksjonstap som følger av sykdom. Begrepet «sykdom» har Nav aldri tatt seg bryet med å definere. På sykepengeområdet stilles det få spørsmål til legene om det foreligger sykdom, med det resultat at alle som vil ha, får.

For AAP tar Nav litt forvaltningsgrep og krever at det som hovedregel skal foreligge «en sykdomsdiagnose». Det betyr at du kan være sliten (det er ingen sykdomsdiagnose) et helt år, mens hvis du skal fortsette på AAP så må du sørge for å ha fått deg en depresjon (det er en sykdomsdiagnose). Det er en forvaltningspraksis som ikke virker stimulerende på funksjon og arbeidsevne, for å si det sånn. Hvis vi skal ha en vilkårsstyrt inngang til disse velferdsgodene, må sykdomsvilkåret være definert og forvaltningspraksis ensartet.

3. De beste ytelsene når du har helseplager, er sykepenger, AAP og uføretrygd. De gir mest penger over lengst tid. Da må du vise at du er syk og helst ikke i stand til å gjøre noe som helst. Hvis du er på AAP og viser at du kan få til noe, så kan du være uheldig å miste ytelsen. Den sikreste veien mot uførhet er derfor å vise at du ikke fungerer, selv om du skulle ha en restfunksjon. For de fleste handler funksjonstapet selvfølgelig om ulike helseplager, men også at det ikke ligger noen belønning i å vise at man får til noe. Ferden mot uføretrygden blir å foretrekke.

Utvid egenmeldingsperioden

Disse problemstillingene kan Solberg gjøre noe med. Mitt stalltips er å starte med sykepengene. Det krever ingen lovendring, kun endret forvaltningspraksis. Utvid egenmeldingsperioden til 14 dager og krev at det skal foreligge sykdomsdiagnose ved åtte uker. Det vil gi brukerne økt frihet, redusere legens belastning, og bidra til at de uten sykdom kan styres mot annen løsning tidlig i løpet.

Endringen er ikke større enn at fagforeningene vil snakke med innestemme om de protesterer. Og det er lettere å endre reglene for dem som enda ikke har begynt sin ferd mot uføretrygden, enn de som allerede har vært ute av jobb lenge. Det har støyen rundt AAP-reformen lært oss, og hvem vil vel oppleve det igjen?

Les mer om

  1. Helse
  2. Uføretrygd
  3. Sykefravær
  4. Erna Solberg