Debatt

Kort sagt, fredag 6. september

  • Debattredaksjonen

Innvandring, fast ansettelse til solister, skoledebatt og akvarium i Oslo. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kurant å kalle det en befolkningsutskiftning

Norsklektor og historielærer Sjur Aaserud hevder i et debattinnlegg at en faktabasert statistisk beskrivelse av den demografiske endringen i Vesten, også kalt «Den store befolkningsutskiftningen», er en «konspirasjonsteori». Dette er beviselig feil, og siden Aaserud kobler dette til terror og vårt arrangement under Arendalsuka, kan det ikke få stå uimotsagt.

FN bruker uttrykket «replacement migration» om den pågående migrasjonen til Europa i en offisiell rapport fra 2000.

I Norge har 17,3 prosent av den totale befolkningen nå innvandrerbakgrunn. I Oslo er tallet 33,4 prosent, og i aldersgruppen 31–34 år for landet som helhet er den også over 30 prosent.

Denne typen radikale endringer i befolkningssammensetningen er det helt kurant å kalle en befolkningsutskiftning. Man kan også kalle det en demografisk revolusjon. Vi trenger åpenhet om befolkningsutskiftningen for å forhindre radikalisering, ikke brunbeising hvor mennesker som har en legitim frykt for å miste sin identitet, blir satt i samme bås som mordere. Det vil ikke føre noe godt med seg.

Ellen Due Brynjulfsen, leder, SelvstendighetspartietNår ansatte Operaen sist en solist?

Svar til Geir Bergkastets «Økning av fast ansatte solister vil være begrensende».
Hvordan kan operadirektøren påstå at det er begrensende for repertoaret å ha et større solistensemble enn det nåværende? Gir det automatisk god kunstnerisk kvalitet å ansette sangere for korte perioder? Fortell hvorfor og hvordan.

I dag er det syv ansatte sangsolister ved Nasjonaloperaen. På det meste var vi 30, og det begrenset ikke repertoaret. Det var mange flere oppsetninger i tillegg til turné. Faste ansettelser gir kvalitet, kontinuitet og en verdibank i det norske kulturlivet, stolthet og lojalitet til Operaen.

Jeg ønsker flere ansatte sangere, men også «å toppe landslaget» med gjester. Men syv faste solister og siste ansettelsen i 2015? Hvis det ikke er «nedleggelse», er det i hvert fall ikke bygging.

Eli Kristin Hanssveen, tillitsvalgt for solistene, DNO&B


Usanne påstander om egen skoledebatt

Rektoren ved Kongshavn videregående skole, Knut Jørgen Kopperud, skriver i et innlegg i Aftenposten at ungdomspolitikerne som deltok i skoledebatten på Kongshavn, oppfordret elevene til å røyke cannabis istedenfor å argumentere for en mer human ruspolitikk. Kopperud stemplet også debattantene som umodne. Jeg var debattant for Unge Venstre i debatten på Kongshavn, og jeg kjenner meg ikke igjen i hans beskrivelse.

Kopperud påstår at debattantene ikke argumenterte for en mer human ruspolitikk. Det stemmer ikke. I åpningsinnlegget mitt snakket jeg om at forbudspolitikken har ført til at politiet bruker ressurser på å jage rusmisbrukere rundt i Oslo og på å ta ungdommer som røyker hasj på en fest. Regulering av cannabis kan forhindre det. Senere i debatten holdt jeg et innlegg om Venstres rusreform, som skal hjelpe rusmisbrukere istedenfor å straffe dem.

Videre skriver Kopperud at ungdomspolitikerne oppfordret elevene til å røyke hasj. Det var absolutt ingen i panelet som oppfordret til å bryte loven. Det er både feil og provoserende, og det ødelegger ungdomspartienes rykte. At vi argumenterer for en mer rusliberal politikk, betyr ikke at vi oppfordrer folk til å røyke cannabis.

Han avslutter hele innlegget sitt med å kalle debattantene umodne. At den oppvoksende generasjonen tør å ha en debatt om en feilslått ruspolitikk, virker ganske modent for meg.

Magnus Bangum, styremedlem i Oslo Unge Venstre, debattant ved Kongshavn videregående skole


Oslo trenger et akvarium

Oslos sjøside er nå utbygget med opera, kunstgallerier, bibliotek og ikke minst en hel bydel med nye boliger. Det som naturlig hører til der, nemlig et akvarium, mangler. Oslo har ikke noe akvarium!

Da min mann var barn, han er nå 85 år, bidro han til en innsamling til nettopp et akvarium. Man kan undres hvorfor det ikke er blitt noe av.

Så vidt jeg husker, inneholdt de opprinnelige planene for sjøsiden forslag til akvarium, omtrent der omstridte og utskjelte Lambda nå ligger. Et dårlig bytte, etter min mening.

Men Oslo har fortsatt sjansen. Det er fortsatt ledig areal, hvis viljen er til stede.

Anne Lise Myklebust


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Innvandring
  3. Operaen
  4. Oslo
  5. Byutvikling
  6. Kulturpolitikk