Kort sagt, torsdag 30. juni

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Skeivhet, terror, festival og veiarbeid. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg synes ikke min sønn er skeiv, han er bare helt vanlig

Min sønn er homofil, men hva gjør vel det? Han er en av fire i søskenflokken og en helt vanlig ung mann på 25 år. Han er som de tre andre, med ønsker om å kunne elske på lik linje med sine søsken. Han vil elske et annet menneske, slik som alle vi andre elsker.

Vi gråt lørdag, han ventet på svar av sine kamerater som var på byen i Oslo for å feire Pride, for å ha det kjekt sammen. De tikket inn på telefonen litt etter litt.

Jeg forstår ikke at noen skal sette seg til doms over andre mennesker på denne måten. Det er på tide at alle i samfunnet forstår at det er ikke et valg å være homofil, det er noe man er født som.

Jeg skulle ønske man ikke trengte en måned i året hvor man feirer Pride og mangfoldet vi er en del av. Det burde være hver dag hele året.

Jeg forstår sammenhengen med feiring og lovgivingen som ble gitt for 50 år siden. Det er på høy tid at man får elske et annet menneske uten fordommer og hat i vårt frie land.

Min sønn er en fantastisk ung mann, med stor kunnskap, god utdanning og rett til å elske den han vil. Han er min sønn, homofil, snill og god. Han ser ut som sine søsken. Han er min sønn – med drømmer og ønsker for fremtiden som sine tre søsken.

Anne Hofseth Rindal

Firebarnsmor, Lillehammer


Er personer skeive?

Er det rett å si skeiv om personer?

Skeiv er det motsatte av rett. Det kan gi inntrykk av at noe er feil. De skeive personene det henvises til, er derimot rette, de skal stå oppreist for de er ikke skeive eller skal måtte bøye seg. De er rette og likeverdige i et mangfold av ulikhet. De er søstre, brødre, barnebarn, svogere, svigerinner, svigerbarn, mødre, fedre, foreldre og kjæreste.

Kan man finne en mer rett identitetsbetegnelse?

Kari Høium


Terror, religion og ord

Da har det gått noen dager. Og mens blomstene fyller hjørnet av Rosenkrantz' gate og C. J. Hambros plass, har rekylen fra morderens ugjerninger nådd sosiale medier.

Nok en gang for å treffe uskyldige grupper av mennesker. Personer i samfunnets toppsjikt skal også tas. Deriblant stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), som får kritikk for sine ord om at terror ikke har noe med religion å gjøre.

Hvordan møter man slikt? En tanke, eller rettere sagt et resonnement, vokste i meg:

Selvsagt har nazisme noe med patriotisme å gjøre. Selvsagt har voldtekt noe med sex å gjøre. Men når vi bruker språket i den situasjonen vi er i nå, inkludert stortingspresidenten, så sier vi at «nazisme ikke har noe med å være glad i landet
sitt å gjøre». Og vi sier «voldtekt har ikke noe med sex og gjøre».

Vi sier det fordi vi ikke sitter i en forelesningssal på et universitet eller i en vitenskapskonferanse. Vi sier det for det første fordi én ideell tolkning av dette utsagnet er sant. For det andre sier vi det fordi denne tanken om det ideelle binder oss sammen som mennesker – og får oss til å gå videre.

Knut Reiersrud, musiker


Utestengt fra Ekebergsletta

Sommeren i Norge er kort. Vi drømmer om sol, piknik og utflukter. Uteaktiviteter åpner for kostnadsfrie og uformelle samlinger. Men dette året er vi frarøvet fire uker rekreasjon i en av Oslos store, grønne lunger. Musikkfestivalen Tons of Rock har fått lov til å ta 1/3 av sommeren fra barn, unge og eldre. Disse ukene bruker barnehagebarn, skoleelever og ungdom å nyte. Familier fra sentrum møtes og bruker Ekebergsletta flittig. Friluftsliv og folkehelse bruker å være i fokus. Dette har ikke vært mulig i år!

For mer enn tre uker siden parkerte de første trailerne, pop-up-telte dukket opp og et gedigent arrangement tok form. Området ble gjerdet inne og sletta ble kuppet. De siste ukene har Ekebergveien vært stengt i begge retninger. Dette har skapt trafikk-kaos og farlige og uoversiktlige situasjoner.

I 2019 ønsket Oslo kommune Tons of Rock velkomne til Ekebergsletta. Da var arrangementet i en helt annen størrelsesorden og forarbeidet mer tidsavgrenset. Er det slik kommunens friarealer skal disponeres? Det er gøy med festival, men Oslo kommune: Flytt dette vekk fra folks rekreasjonsområde.

Inger Christine Krath Hansen, Ekeberg


Bebyggelse på lokk over vei skaper flere utfordringer enn det løser

I en kommentar i Aftenposten tar Nazneen Khan-Østrem opp muligheten for å bygge lokk over E6 på Furuset for å frigjøre areal til boligbygging. Khan-Østrem viser til at Statens vegvesen er tilbakeholdne med å bygge boliger på lokk. Det stemmer.

Mange områder i Oslo er godt egnet for fortetting ved kollektivknutepunkt. Men bebyggelse på lokk over vei har mange konsekvenser som vi må ta hensyn til:

  • Bygninger direkte på lokket gjør det vanskelig å endre eller utvide traseen senere.
  • Anleggsperioden er lang og skaper store trafikale utfordringer.
  • Fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader øker betydelig. På Lysakerlokket står omfattende rehabilitering for tur. Hvem skal ta de økte kostnadene?
  • Risikoen ved brann i tunnel er høy. Hva ville hendt om lastebilbrannen på E6 ved Bryn i mai skjedde i en tunnel med hundrevis av leiligheter på lokket?
  • Et lokk gir mindre støy- og støvplager. Ved munningene er imidlertid støynivået og mengden svevestøv betydelig høyere.

Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør i Statens vegvesen