Debatt

Kort sagt, mandag 9. august

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Feilsitering og organdonasjon. Her er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lars Borgersruds feilsitering

I Aftenposten 4. august har Lars Borgersrud et innlegg hvor han prøver å sette Bernt Hagtvet til veggs for sine påstander om at Stalin og Mao henrettet flere mennesker enn Hitler. Borgersrud setter også sin ære i å vrake verdien av Kommunismens svartebok, hvor Stéphane Courtois er hovedredaktør.

Borgersruds hjelpemiddel til å avvise Hagtvet er å referere til Courtois’ henvisning til undertegnedes doktoravhandling, I Stalins skygge (1997). Samtidig siterer Borgersrud det han har funnet om NKP-oppgjøret i 1949 i Kommunismens svartebok (uten henvisning til utgave eller sidetall).

Poenget mitt er at Borgersruds sitat ikke finnes i hverken den svenske (sv. s. 340, 1999) eller tyske utgaven av verket (tysk, 4. oppl. s. 364, 1998). I beste fall er sitatet hans en meget håpløs oversettelse:

  1. Det står ikke at Furubotn flyktet fra Moskva i 1938, som Borgersrud påstår.
  2. Courtois påstår heller ikke at «mesteparten av de væpnede styrkene til Norges Kommunistiske Parti døde i den påfølgende skuddvekslingen». Dette er en Borgersrud-gjengivelse som heller ikke er omtalt i boken til Courtois.

Borgersruds «sitat» faller følgelig til bakken som argument mot Hagtvets referanse. Det trekker dermed primært Borgersruds troverdighet som historiker i tvil.

Torgrim Titlestad, professor, Universitetet i Stavanger


Umulig for enslige å bli organdonor!

Cecilie Hoxmark skriver i Aftenposten 2. august om mangelen på organdonorer. Hun forslår at det opprettes et reservasjonsregister over dem som ikke ønsker å være organdonorer, slik at det bare er nødvendig med en aktiv handling av de som ikke ønsker å være donorer. Alle som ikke står i dette reservasjonsregisteret, ville da være å anse som organdonorer.

Jeg ønsker å være organdonor, men da jeg gikk til organdonasjon.no, oppdaget jeg at jeg måtte oppgi to nærstående personer som kunne bekrefte mitt ønske. Jeg har ikke noen person det ville være naturlig å informere om dette.

Derfor kan jeg ikke få gitt bort et eventuelt brukbart organ etter min død, selv om det er mitt ønske. Opprettelsen av et reservasjonsregister, slik Hoxmark foreslår, ville gjøre det mulig for meg å bli organdonor.

Odd Busmundrud, pensjonist


  • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt