Oljerapporten fra Rystad Energy ser bort fra nesten hele verden

  • Rasmus Hansson
    Rasmus Hansson
    Stortingskandidat for Oslo MDG
Jarand Rystad (bildet) la i august frem rapporten «Utslippseffekten av produksjonskutt på norsk sokkel».

Hvis verden skal unngå katastrofal oppvarming, må det globale politiske kaoset frigjøre seg fra olje og gass mye fortere enn oljemarkedet selv kan.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I valgkampinnspurten har interesseorganisasjonen Norsk olje og gass kjøpt en rapport fra Rystad Energy om klimaeffekten av å redusere norsk olje- og gassproduksjon. Oppsummeringen har tittelen: «Globale klimautslipp øker ved norsk produksjonskutt.» Altså: Det er dårlig for klimaet å redusere norsk olje- og gassproduksjon.

Denne helt sprø påstanden er ingen nyhet. Det er det samme de store partiene, NHO, LO og oljebransjen har sagt i alle år.

Oljebransjen har penger og makt til å påvirke gjennom egne bestillingsverk. Vi kjenner dette igjen fra tobakksindustrien, som i tiår saboterte en helsepolitikk som var basert på sannhet.

Ettertiden vil felle en hard dom over en bransje, politikere og partier som selv i 2021 bruker slike grep for å beholde oljens kvelertak på norsk klimapolitikk.

Det Rystad ikke har tatt med

Konklusjonen i Rystads rapport er at det Norge eventuelt kutter i olje- og gassproduksjon, blir erstattet av andre produsentland.

Disse landene produserer med høyere klimagassutslipp enn Norge. Derfor vil samlede utslipp øke.

OK, mulig det. På kort sikt. Forutsatt at verden bare er et rasjonelt olje- og gassmarked der det eneste som teller, er etterspørsel og priselastisitet, mens mengden olje og gass som produseres, knapt spiller noen rolle og klima og politikk ikke finnes.

Slik er det ikke. Verden, og markedet, påvirkes av stadig mer alvorlige klimarapporter, EUs og etter hvert USAs klimapolitikk og næringsliv og investorer som leverer nye løsninger. Og ikke minst en voksende opinion som krever klimapolitikk. Dette har ikke Rystad tatt med i sin kalkyle.

Nullutslipp er nå premiss

Hvem som har minst utslipp når de produserer olje og gass, er uansett en avsporing. Det FN nå prøver å banke inn i knollen på oss, er at Jordens klima ikke tåler at vi fortsetter å bruke olje og gass. Klimagassutslippene ved produksjon av olje og gass står for en liten andel, mens utslippene ved bruk står for brorparten av de totale utslippene. Det er bruken som betyr noe.

For tiår siden syntes oljebransjen og aktører flest at kravet om en utslippsfri verdensøkonomi var ville dommedagsprofetier. Nullutslipp er nå premiss for politikk, økonomi og teknologi. Det er ikke et rasjonelt olje- og gassmarked som har løftet frem det premisset. Det er klimaet selv – og politikk.

Hvis verden skal unngå katastrofal oppvarming, må det globale politiske kaoset frigjøre seg fra olje og gass mye fortere enn oljemarkedet selv kan. En rapport, bestilt av Norsk olje og gass, som ser bort fra dette, har svært liten verdi som rettesnor for videre norsk klimapolitikk.