Debatt

Peer Gynt - en hederstittel?

 • Dr.philos.
 • Professor
 • Av Odd Nordhaug

I Aftenposten 1. august og i Bergens Tidende 2. august skriver lederne for aksjeselskapet Peer Gynt et innlegg under den jublende overskriften "Årets Peer Gynt - en hederstittel!"

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De innleder på en bisarr måte med å opplyse oss om at prisen ikke har noe som helst med Peer Gynt å gjøre: "Peer Gynt-statuetten gis ikke til slabbedasker, kvinnebedårere og drømmere lik Peer Gynt selv." Hvorfor heter det da Peer Gynt-prisen? Enten er de som står bak dette litterært komplett ukyndige, eller så er de skremmende kyniske når de deler ut en pris som heter det motsatte av hva statuttene sier. Det blir som å dele ut Stalin-prisen til folk som har gjort en spesiell innsats for å fremme demokrati. En bakvendtpris.Flere idealistiske organisasjoner, blant annet Amnesty og Oxford Council on Good Governance, har i usedvanlig sterke ordelag kritisert tildelingen av årets pris til Kjell Inge Røkke. Dette har skjedd delvis på basis av at han er korrupsjonsdømt i en norsk rett og delvis fordi Aker Kværner, der Røkke er hovedeier, har vært direkte involvert i bygging og drift av deler av torturbasen Guantánamo. Flere har også kritisert det faktum at norske stortingsrepresentanter anonymt deltar i en avstemning arrangert av aksjeselskapet Peer Gynt. Oxford Council er opptatt av etikk og sosialt ansvar i både selskaper og regjeringer, og har et råd bestående av flere vinnere av Nobels fredspris, fremstående politikere og forskere. Organisasjonen har nå både vist samfunnsansvar og gjort Norge kjent i utlandet gjennom sin kritikk av årets tildeling. Siden dette er kriteriene for å bli valgt ut til prisen, bør de kanskje få prisen neste år. Hvis de vil ha den. Gunnar Stenseng og Bjarne Slapgard, de to Peer Gynt-lederne, påpeker altså at statuttene for prisen er de stikk motsatte av hva Peer Gynt som litterær figur står for. Antagelig fordi mange i pressen har ironisert over at denne gang var utdelingen av prisen nærmere opp til Peer Gynt selv enn noen gang. Det ene året går prisen til korrupsjonsjegeren Eva Joly, det andre året til den korrupsjonsdømte Kjell Inge Røkke.

Misbruk.

Hvor lenge skal Stortingets presidentskap godta at Stortinget, uten selv å være involvert, skal låne falsk legitimitet til et slikt kommersielt selskap? Dette er ganske enkelt en grotesk misbruk av Stortinget som lovgivende institusjon. På sine hjemmesider skriver Peer Gynt-aksjeselskapet at "stortingsrepresentantene" har votert og valgt årets Peer Gynt. Man bruker bestemt form, som om det er selveste Stortinget som har votert. I det minste gis det inntrykk av at alle på Stortinget har deltatt i avstemningen. Til tross for at det trolig bare er et mindre, og for sikkerhets skyld hemmelig, antall som har stemt. Men det får ingen vite, aksjeselskapet Peer Gynt vil ikke offentliggjøre noe. Og Stortinget sitter bakbundet.Stenseng og Slapgard skyter seg selv og sin egen bakvendtpris første gang brutalt i foten når de skriver at Peer Gynt var både egoist og kapitalist. De sier så det epokegjørende at Ibsens drama utfordrer til debatt, etterfulgt av det ulykksalige, ibsenske skuddet i fot nummer to: "Det minner oss også om at vi må ta ansvar for egne valg, og får oss til å tenke oss om flere ganger når fristelsene blir for sterke. Det er disse gode og sterke sidene som ligger til grunn for Peer Gynt-prisen, og på denne bakgrunn fremstår prisen som en hederspris". Ingen kunne formulert en mer treffende kommentar til årets tildeling av Peer Gynt-pris enn hva Stenseng og Slapgard her presterer.

 1. Les også

  Årets Peer Gynt - en hederstittel

 2. Les også

  "Intet av vekt observert i dag"

 3. Les også

  Når ble Peer Gynt et forbilde?

 4. Les også

  Vår egen store Peer Gynt

Les mer om

 1. Debatt