Kort sagt, tirsdag 28. september

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Strømpriser. Dette er dagens kortinnlegg!

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Vil økt kraftutbygging gi lavere strømkostnader?

«Økt kraftutbygging vil gi lavere strømpriser», skriver direktør for Vassdrags- og energidirektoratet (NVE) Kjetil Lund i en kronikk i Aftenposten 21. september.

Vi har hatt roller i utviklingen av energiloven og kraftmarkedet som Stortinget vedtok i 1990, og mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved Lunds overskrift.

Økt tilbud gir lavere markedspris. Men dagens politikk binder oss tett opp til EU, hvor klimaavgifter øker strømprisen og vi får økt eksportkapasitet med ny kabel til England. Økt norsk kraftproduksjon vil bare senke norsk strømpris om det er begrenset kapasiteten for eksport.

  • Hvor mye kraft må bygges før vi får lavere pris? Og hvem skal betale investeringene i den kraften som senker prisene?
  • Har NVE, i sine vurderinger av nye kabler, tatt høyde for nivået på europeisk klimaavgifter som gir de priser vi nå opplever?

Når vannkraft selges ut av landet, kommer EUs avgifter på klimautslipp på toppen av norsk pris. Kraftmagasinene tømmes og svekker leveringssikkerheten for norsk strøm.

I arbeidet med energiloven ønsket vi i Olje- og energidepartementet å videreføre ordningen hvor vann i magasinene ble holdt tilbake for å hindre rasjonering ved lite regn og kalde vintre. Men internasjonale revisorregler hindret dette. Gratis vann fra himmelen kan ikke gis en egen verdi i vannkraftens magasiner og kan da ikke stabilisere strømprisen i tørre år med stort kraftbehov.

Olje- og energidepartementet ba da NVE finne en ordning som reduserte risikoen for rasjonering. NVE kom aldri tilbake med noe forslag.

Vannet i kraftmagasinene har frem til i dag vært et gratis «varelager» som kraftselskapene kan selge til høyest pris uavhengig av behovet for strøm i Norge. Risikoen for rasjonering av kraft i Norge øker også på grunn av ustabil vindkraft.

Norsk natur har evne til billig strømproduksjon. Det må norske husholdninger og næringsliv få gevinsten av, ikke næringslivet vi konkurrerer med i EU.

Svein Roar Brunborg, tidligere embetsmann i OED fra 1988 til 2004, sentral rolle i arbeidet med energiloven, forfatter av boken Energipolitikken er på feil spor! Og det er du som betaler!, og Bjørn Olav Øiulfstad, advokat, sentral i utviklingen av det finansielle kraftmarkedet Nord Pool